แดชบอร์ดแบบด่วน | Tableau Exchange

แดชบอร์ดแบบด่วน

สร้างแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมหรือแอปพลิเคชันระดับองค์กร ทั้งหมดนี้ทำได้เพียงใช้ข้อมูลของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

ฟีเจอร์

หมวดหมู่

แดชบอร์ดแบบด่วน ทั้งหมด

Databricks Compute Cost Overview

โดย Tableau

Understand and control your Databricks account spend.

Data Source Manager for Tableau Cloud

โดย Tableau

Better explore, understand, and improve your data source management in Tableau Cloud

Vagaro Business Performance

โดย Vagaro

Understand performance of your business using your Vagaro bookings data

GridPulse – am Puls des Energieverbrauchs

โดย Slalom

Überwache Verbrauch, Kosten, Einsparungen & Umweltauswirkungen

Salesforce Data Cloud - Segmentation and Customer Insights

โดย Tableau

Assess your Customer Segmentation

GridPulse - Optimize the Heartbeat of Energy Consumption

โดย Slalom

Track energy consumption, costs, savings, & environmental impact for transparency

人材概要

โดย Tableau

エグゼクティブ リーダーのための自社組織の概要 (Tableau On Tableau)

ภาพรวมของบุคลากร

โดย Tableau

จุดแรกสำหรับผู้นำระดับสูงเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างขององค์กร

Merchant Analytics - Payment Provider

โดย USEReady

ระบุแนวโน้มที่เผยให้เห็นโอกาสในการเติบโตและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

Merchant Analytics

โดย USEReady

แดชบอร์ดแบบด่วน Merchant Analytics ออกแบบมาสำหรับธนาคาร บริษัทด้านการชำระเงิน และลูกค้าที่เป็นผู้ขาย

Accounts Payable

โดย Tableau

จัดการและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินระยะสั้นของคุณในเวลาที่เหมาะสม

Salesforce Data Cloud - Sales Pipeline

โดย Tableau

Sales Cloud: ดำเนินการตรวจสอบไปป์ไลน์การขายโดยรวม

Real Estate Investment

โดย Tableau

ประเมินประสิทธิภาพด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

RFM Analysis

โดย Tableau

ปรับปรุงฐานลูกค้าของคุณ (ขึ้นอยู่กับการดำเนินการทางการตลาดที่แนะนำโดยการวิเคราะห์ RFM)

Sales Market Share

โดย Tableau

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการขายของคุณกับคู่แข่ง

Price Realization

โดย Tableau

วัดผลความสามารถในการบรรลุราคาที่คุณกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในตลาด

Sales

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของคุณ

Emergency Calls

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการกับการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน

Supply Intelligence

โดย Tableau

รับมุมมองที่ครอบคลุมและองค์รวมเกี่ยวกับซัพพลายเชนของคุณ

NPS - Net Promoter Score

โดย Tableau

ทำความเข้าใจว่าลูกค้าให้คะแนนประสบการณ์กับบริษัทของคุณอย่างไร

Weighted Sales Pipeline

โดย Tableau

ดำเนินการตรวจสอบไปป์ไลน์การขายโดยรวม (โอกาสซึ่งน่าจะปิดได้)

Shipment

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงความสามารถของคุณในการส่งมอบถึงลูกค้าตรงเวลาและเสร็จสมบูรณ์

Sales Pipeline

โดย Tableau

ดำเนินการตรวจสอบไปป์ไลน์การขายโดยรวม

Donations

โดย Tableau

รับทราบผลการระดมทุนของคุณ

Sales vs Quota

โดย Tableau

ประเมินผลการขายของคุณเทียบกับโควต้า

HR Expenses

โดย Tableau

ประเมินและตรวจสอบค่าใช้จ่ายของพนักงาน

Sales and Margin + Target

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและการทำกำไรเมื่อเทียบกับเป้าหมายของคุณ

Rooms Revenue

โดย Tableau

การบริการโรงแรม: ประเมินและพัฒนารายได้ห้องพักของคุณ: RevPAR, ADR, OCC...

Business Travel (Hotel)

โดย Tableau

ประเมินและปรับปริมาณการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจองโรงแรมให้เหมาะสม

Business Travel (Air)

โดย Tableau

ประเมินและปรับปริมาณการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศให้เหมาะสม

Sales and Margin

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและการทำกำไร

Stock Coverage (ABC-XYZ)

โดย Tableau

เพิ่มประสิทธิภาพการครอบคลุมสต็อกของสินค้าในสินค้าคงคลังของคุณ

Budget Controlling

โดย Tableau

ตรวจสอบ ติดตาม และจัดการประสิทธิภาพทางการเงินและค่าใช้จ่ายโดยเทียบกับงบประมาณ

Online Sales & Marketing

โดย Tableau

ประเมินประสิทธิภาพการขายออนไลน์และการทำกำไรทางการตลาดของคุณ

Patient Record

โดย Tableau

ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของสถานพยาบาลในการรักษาผู้ป่วย

Citizen Service Requests

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงความสามารถของคุณในการจัดการคำขอรับบริการของประชาชน

Income Statement (+Budget)

โดย Tableau

ประเมินรายได้ ต้นทุน และการทำกำไรโดยรวมขององค์กร [ตามจริง + งบประมาณ]

Production Scraps

โดย Tableau

ลดผลกระทบจากการทิ้งในสายการผลิตของคุณ

Bank Cash Flow

โดย Tableau

รวมสถานะเงินสดของคุณในบัญชีธนาคารต่างๆ ของคุณ

Likert Scale

โดย Tableau

วัดทัศนคติและความคิดเห็น

Income Statement

โดย Tableau

ประเมินรายได้ ต้นทุน และการทำกำไรโดยรวมขององค์กร [ตามจริงเท่านั้น]

Call Center

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของคุณ: สายโทรเข้า, FCR, CSAT...

Inventory

โดย Tableau

จัดการสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายยิ่งขึ้น

Financial Statement

โดย Tableau

ประเมินสุขภาพทางการเงินขององค์กรของคุณ: งบกำไรขาดทุนและงบดุล

Service Desk

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงระดับการบริการของ Service Desk: โดยรวมและแยกตามกลุ่มพนักงานรับสาย

Telco Calls

โดย Tableau

ประเมินปริมาณของกิจกรรมที่คุณเผชิญ: ปริมาณของการโทร, สายที่วาง, เวลาการตั้งค่า และการส่งมอบ...

Balance Sheet (+Budget)

โดย Tableau

ประเมินสถานะและความมั่นคงทางการเงินขององค์กร [ตามจริง + งบประมาณ]

Occupational Health And Safety

โดย Tableau

จัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

Telco - Account Development

โดย Tableau

เพิ่มค่าบริการรายเดือนที่เกิดขึ้นประจำ (MRC), ลดอัตราการเลิกใช้ และระบุโอกาสในการขยาย

Headcount

โดย Tableau

ประเมินจำนวนพนักงานที่คุณมี

Workforce

โดย Tableau

ประเมินองค์ประกอบของพนักงาน วัดผลและคาดการณ์การลาออกของพนักงาน

Hospitality Finance

โดย Tableau

ประเมินสถานะการเงินโดยรวมในที่พักของคุณ: รายได้ รายจ่าย การทำกำไร

Insurance Claims

โดย Tableau

ประเมินประสิทธิภาพในการจัดการกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

Retail Sales

โดย Tableau

ประเมินประสิทธิภาพของเครือข่ายของคุณและเพิ่มยอดขายของคุณ

Recurring Revenue

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของคุณ: รายได้ที่เกิดขึ้นประจำและค่าธรรมเนียมแบบจ่ายครั้งเดียว

Retail Crime

โดย Tableau

ติดตามและลดอาชญากรรมการค้าปลีก มั่นใจในความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า

Purchasing

โดย Tableau

ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และกำหนดการประหยัดโดยอัตโนมัติ

Grant Allocation

โดย Tableau

ประเมินการจัดสรรเงินช่วยเหลือ: ตามโปรแกรม ตามกิจกรรม ตามรัฐ

Spend Analytics

โดย Tableau

ประเมินและตรวจสอบปริมาณการใช้จ่ายของคุณ

Fraudulent Claims

โดย Tableau

ประเมินและลดความเสี่ยงจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เป็นการฉ้อโกง

Risk Register

โดย Tableau

ประเมินความเสี่ยงในปัจจุบันของคุณ

Project Portfolio

โดย Tableau

ประเมินพอร์ตโฟลิโอของโปรเจกต์: การใช้งบประมาณ, ระดับความเสี่ยง, ความคืบหน้า

Balance Sheet

โดย Tableau

ประเมินสถานะและความมั่นคงทางการเงินขององค์กร [ตามจริงเท่านั้น]

Salesforce Data Cloud - Customer Engagement

โดย Tableau

ประเมินการมีส่วนร่วมของลูกค้าในช่องทางต่างๆ: การขาย, อีเมล, เว็บไซต์, SMS และการแจ้งเตือน

Salesforce Data Cloud - Sales

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของคุณ

Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

โดย Tableau

ประเมินผลการขายของคุณเทียบกับโควต้า

Salesforce Data Cloud - Email Marketing Campaigns

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ

Salesforce Data Cloud - Service Desk

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงระดับการบริการของ Service Desk: โดยรวมและแยกตามกลุ่มพนักงานรับสาย

Salesforce Data Cloud - Weighted Sales Pipeline

โดย Tableau

Data Cloud: ดำเนินการตรวจสอบไปป์ไลน์การขายโดยรวม (โอกาสซึ่งน่าจะปิดได้)

Salesforce Sales Cloud - Sales Pipeline

โดย Tableau

Sales Cloud: ดำเนินการตรวจสอบไปป์ไลน์การขายโดยรวม

Accounts Receivable

โดย Tableau

ติดตาม จัดการ และเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ของคุณในเวลาที่เหมาะสม

Salesforce Nonprofit Cloud - Donations

โดย Tableau

Nonprofit Cloud: รับทราบผลการระดมทุนของคุณ

Salesforce Education Cloud - Academic Admissions Process

โดย Tableau

ประเมินว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดในกระบวนการรับสมัครและมีการพัฒนาอย่างไรในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Salesforce Sales Cloud - Weighted Sales Pipeline

โดย Tableau

Sales Cloud: ดำเนินการตรวจสอบไปป์ไลน์การขายโดยรวม (โอกาสซึ่งน่าจะปิดได้)

Google Analytics

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณ

Salesforce Service Cloud - Service Desk

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงระดับการบริการของ Service Desk: โดยรวมและแยกตามกลุ่มพนักงานรับสาย

Salesforce Data Cloud - Identity Resolution

โดย Tableau

ตรวจสอบกระบวนการแก้ไขข้อมูลประจำตัวของคุณใน Data Cloud

Twitter Ads

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณด้วย Twitter Ads

Salesforce Service Cloud - Voice Call

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของคุณ: สายโทรเข้า, FCR, CSAT...

Salesforce Nonprofit Cloud - Grant Management

โดย Tableau

ประเมินการจัดสรรเงินช่วยเหลือ: ตามโปรแกรม ตามกิจกรรม ตามรัฐ

Google Ads

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณด้วย Google Ads

Facebook Ads

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณด้วย Facebook Ads

Salesforce Consumer Goods Cloud - Key Account Management

โดย Tableau

ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของแบรนด์ในตลาด

Email Marketing Campaigns

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ

Salesforce Data Cloud - Retail Sales

โดย Tableau

ประเมินประสิทธิภาพของเครือข่ายของคุณและเพิ่มยอดขายของคุณ

Academic Admissions

โดย Tableau

ประเมินว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดในกระบวนการรับสมัครและมีการพัฒนาอย่างไรในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Trading

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ

ESG Benchmark

โดย Tableau

ประเมินว่าประสิทธิภาพ ESG ขององค์กรเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ในอุตสาหกรรม

Power Grid Connections

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงความสามารถของคุณในการจัดการกับคำขอที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า

Client Assets, Liabilities & Profitability

โดย Tableau

ประเมินและปรับปรุงการทำกำไรของสินทรัพย์และหนี้สินของลูกค้า

Bank Income Statement

โดย Tableau

ประเมินรายได้ ต้นทุน และการทำกำไรโดยรวมของธนาคาร

AuM - Assets under Management

โดย Tableau

ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของคุณ: สินทรัพย์ภายใต้การจัดการและเงินลงทุนสุทธิ

Assets under Management & Profitability

โดย Tableau

ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของคุณ: สินทรัพย์ภายใต้การจัดการและการทำกำไร

Client Assets & Liabilities

โดย Tableau

ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของคุณ: สินทรัพย์ภายใต้การจัดการและหลักทรัพย์ที่ให้ยืม

CEO Cockpit - Manufacturing

โดย Tableau

ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมสำหรับองค์กรของคุณ (สำหรับการผลิต)

Banking Loans

โดย Tableau

ประเมินประสิทธิภาพสินเชื่อของคุณ: หนี้สินของลูกค้า ดอกเบี้ย ค่าตัดจำหน่าย รายได้...

Tableau Cloud移行技術準備アセスメント

โดย Tableau

日本語版のワークブック。数回クリックするだけで、お使いの Tableau Server が Tableau Cloud への移行の準備ができているかどうかを確認できます。

AWS Cost Explorer

โดย Tableau

ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย AWS ของคุณ

Airline Revenue Accelerator

โดย USEReady

วิเคราะห์ปัจจัยรายได้ ทำการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มรายได้

Students at Risk Accelerator

โดย Datatelligent

ระบุนักศึกษาที่อาจมีความเสี่ยงต่อการไม่ได้เรียนต่อตามปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดเอง

Income Statement

โดย The Information Lab

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทคุณในมุมมองเดียว

Broker Portfolio Analytics

โดย The Information Lab

สำรวจและเปรียบเทียบว่าโบรกเกอร์มีส่วนสนับสนุน KPI อย่างไร

Portfolio Performance for Wealth Managers

โดย The Information Lab

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพอร์ตและประสิทธิภาพของลูกค้าสำหรับผู้จัดการและที่ปรึกษา

Aceleración de Ventas

โดย Ennube

Analiza cuántas actividades se necesitan para cerrar una venta

Next Best Offer: Retail Banking

โดย Keyrus

แดชบอร์ดการธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อยให้การคาดการณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์และข้อเสนอที่ดีที่สุดในครั้งถัดไปสำหรับธุรกิจ

HR Diversity Scorecard

โดย Lovelytics

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความหลากหลายในองค์กรของคุณ และความพึงพอใจของพนักงานโดยแบ่งตามกลุ่ม

Investment Portfolio Performance

โดย Lovelytics

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทในพอร์ตการลงทุนของคุณ

บัตรคะแนน KPI สำหรับผู้บริหาร

โดย Biztory

วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญทั่วทั้งธุรกิจของคุณไว้ในบัตรคะแนนใบเดียว

Tableau Cloud Migration Planner

โดย Zuar

ระบุเนื้อหาที่จำเป็นต้องย้าย/ไม่จำเป็นต้องย้ายไปยัง Tableau Cloud

Customer Insights with Data Cloud

โดย Keyrus

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของลูกค้าตามกลุ่มลูกค้า ข้อมูลประชากร และภูมิศาสตร์

การประเมินความพร้อมทางเทคนิคสำหรับการย้ายข้อมูลของ Tableau Cloud

โดย Tableau

ดูว่า Tableau Server ของคุณพร้อมสำหรับการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud หรือไม่ได้ในไม่กี่คลิก

Sales Acceleration

โดย Ennube

วิเคราะห์จำนวนกิจกรรมที่ต้องใช้เพื่อปิดการขาย

Product Gaps & Risk Analysis

โดย Vivun

ใช้แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับ Product Gaps & Risk Analysis เพื่อทำความเข้าใจว่าข้อตกลงใดที่อาจมีความเสี่ยง

Sales Performance

โดย Egen

ประสิทธิภาพการขายและโอกาสในการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กรของคุณ

Team Member Activities

โดย Vivun

ใช้แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับ Team Member Activities เพื่อทำความเข้าใจว่าทีมของคุณใช้เวลาไปกับสิ่งใด

Unified Customer Spend with Data Cloud

โดย Egen

มุมมองแบบรวมเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการทำธุรกรรมผ่านจุดติดต่อต่างๆ

Funnel & Risk Analysis

โดย Vivun

ประเมินเมตริกที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของข้อตกลง และสำรวจมุมมองในอดีตเกี่ยวกับวงจรของข้อตกลง

Team Member Performance

โดย Vivun

ใช้แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับ Team Member Performance เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานของทีม

Tableau Cloud Migration Scope Evaluator

โดย USEReady

ช่วยให้ย้ายข้อมูลจาก Tableau ภายในองค์กรไปยัง Tableau Cloud ได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งสร้างขั้นตอนอัตโนมัติในเฟรมเวิร์ก

Salesforce Data Cloud Service Accelerator

โดย Atrium

รวมข้อมูลลูกค้าเพื่อให้สามารถแก้ไขเคสได้อย่างรวดเร็วใน Service Cloud และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

Salesforce Account Overview

โดย InterWorks

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและบัญชีที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทของคุณ

Salesforce Campaigns

โดย InterWorks

ประสิทธิภาพของแคมเปญและการสร้างลูกค้าเป้าหมายจะเชื่อมต่อโดยตรงกับ Salesforce

Plan Cloud Migrations with TabMove

โดย Biztory

เครื่องมือประมาณแบบ Self-service ของระดับความพยายามในการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud

Retail Store Performance

โดย InterWorks

ดูแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจประสิทธิภาพการขายได้อย่างฉับไว

Financial and Revenue Intelligence Toolkit

โดย Zuar

ส่งเสริมเป้าหมายรายได้ของคุณด้วยระดับสินค้าคงคลังและแผนองค์กรที่เหมาะสม

Paid Media Analysis

โดย Keyrus

ค้นหาว่าแคมเปญใดที่ทำให้เกิดลูกค้าใหม่และ ROI

Supply Chain

โดย Keyrus

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทานของคุณและผลกระทบที่มีต่อลูกค้าของคุณ

การใช้งาน Tableau Server

โดย The Information Lab

ใครบ้างที่ใช้ Tableau Server และเนื้อหาใดเป็นยอดนิยม

Call Center Agent Analytics

โดย phData

เฝ้าติดตามประสบการณ์ของลูกค้าและประสิทธิภาพของพนักงานรับสายประจำศูนย์บริการทางโทรศัพท์

โอกาสของ Sales Cloud

โดย Biztory

ไปป์ไลน์การขายของคุณเป็นอย่างไรสำหรับทีมและลูกค้า

Salesforce Pipeline (direct connect)

โดย InterWorks

เจาะข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้ ไปป์ไลน์ และประสิทธิภาพของผู้ขายด้วยข้อมูลสดจาก Sales Cloud

Health Data Interoperability Brickbuilder

โดย Lovelytics

แนวโน้มการดูแลทั่วสถานพยาบาลและจำนวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษ

โดย Devoteam

ติดตามและวิเคราะห์การปล่อย CO2 โดยเทียบกับเป้าหมายในการลดของคุณ

Sales Pipeline

โดย Devoteam

ทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบตามผลิตภัณฑ์และข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำไร

โดย Devoteam

การทำกำไรของผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

Retail Sales Accelerator

โดย Globant

แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับยอดขายปลีกให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ยอดขายและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

Salesforce Pipeline

โดย InterWorks

เจาะข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้ ไปป์ไลน์ และประสิทธิภาพของผู้ขาย

Warranty Claims Analytics

โดย Wipro

ระบุการฉ้อโกงการรับประกันรถยนต์ที่อาจเกิดขึ้น

Sales, Customer, and Product Performance

โดย phData

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย ลูกค้า และผลิตภัณฑ์จะแสดงให้คุณเห็นว่าธุรกิจของคุณมีผลการดำเนินงานเป็นอย่...

Google Ad Spend and Campaign Performance

โดย phData

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ROI ของค่าโฆษณา Google และประสิทธิภาพของแคมเปญ

Revenue Operations

โดย Atrium

เข้าใจความเสี่ยงของลูกค้าและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโต

ไปป์ไลน์การขายและการพยากรณ์

โดย Visualitics

ทำการตัดสินใจที่สำคัญทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนโดย Sales Cloud

Customer Demographics

โดย Beinex

ข้อมูลประชากรของลูกค้าและบริการที่ลูกค้าใช้

Gaming Analytics

โดย Lovelytics

ตรวจสอบข้อมูลการเล่นเกมของคุณกับเป้าหมายและ KPI

SuperKPIs Income Statement

โดย Infotopics | Apps for Tableau

นำเสนอข้อมูลกำไรขาดทุนของคุณในรูปแบบภาพ เปรียบเทียบตำแหน่งกำไรขาดทุนกับงบประมาณและปีก่อนหน้า

Tableau Server ダッシュボードのパフォーマンス監視

โดย Tableau

Tableau Serverパフォーマンス監視のアクセラレータは、Tableauダッシュボードがサーバーに読み込まれる速度を表面化します。

Salesforce ケース追跡

โดย Tableau

Case Tracking ダッシュボードを使用すると、案件を視覚化できます。

リッカート尺度

โดย Tableau

態度や意見を測定するために、データに基づいたインサイトをすばやく獲得できるようにします

Project Pipeline Planning

โดย Moyo

ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโปรเจกต์ที่วางแผนไว้

Budget Allocation

โดย Beinex

การจัดการรายรับ รายจ่าย และงบประมาณ

Customer Demographics - Arabic

โดย Beinex

Summarize customer demographics and used services natively in Arabic

Budget Allocation - Arabic

โดย Beinex

Accelerator tracks expenses and revenue for a stable financial environment in the organization

Snowflake Platform Monitoring

โดย Actinvision

Consumption and usage patterns for your Snowflake deployment

Sales Pipeline - Performance & Insight

โดย Mydral

Permet de suivre les performances du pipeline de vente en fonction de différentes dimensions et KPIs

Snowflake Account Usage

โดย Tableau

ติดตามการใช้งาน ค่าใช้จ่าย และประสิทธิภาพของบัญชี Snowflake

Patient Journey Accelerator

โดย Globant

Understand patient behavior to enable better treatment plans

Pipeline di vendita e previsione

โดย Visualitics

Prendi decisioni business-critical con l'analisi guidata da SalesCloud

Richieste di assistenza clienti de ServiceCloud (Italian)

โดย Visualitics

Monitora e traccia le richieste di assistenza clienti utilizzando ServiceCloud

Customer Support Analysis from ServiceCloud

โดย Visualitics

Monitor and track customer support requests using ServiceCloud

Pilotage Hospitalier Stratégique

โดย Mydral

Mettre en avant les éléments essentiels pour le bon pilotage stratégique de hospitaux

Sales Performance

โดย Knowit

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลประกอบการรายได้ของบริษัทของคุณ

Customer Cohort Analysis

โดย Biztory

แนวโน้มและโอกาสในการได้ลูกค้าและการรักษาลูกค้า

Dashboard Load Times - Tableau Cloud

โดย Tableau

ตรวจสอบและทำการปรับปรุงเวลาโหลดของแดชบอร์ด Tableau

Gender Representation in the Workplace

โดย Slalom UK

สถานที่ทำงานของคุณมีความหลากหลายเพียงใด และเงินเดือนแตกต่างกันตามเพศอย่างไร

Project Management Overview

โดย Merkle

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงบประมาณโปรเจกต์ ประสิทธิภาพ และระยะเวลา

Nonprofit Fundraising & Marketing KPI's (Spreadsheet)

โดย Tableau

ปลดล็อก KPI ด้านการระดมทุนและการตลาด

Climate Change Portfolio Risk

โดย USEReady

ตัดสินใจเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนของคุณได้ดีขึ้นตามการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

Hotel Revenue Performance

โดย Lovelytics

ตั้งค่า ตรวจสอบ และวิเคราะห์เมตริกทั่วไปเพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของโรงแรมได้อย่างรวดเร็ว

Client-facing Wealth Management Analytics

โดย Lovelytics

ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบเมตริกของพอร์ตโฟลิโอที่สำคัญได้

Runaway Queries on Snowflake

โดย CoEnterprise

ข้อมูลเชิงลึกด่วนเกี่ยวกับการค้นหา Runaway ใน Snowflake พร้อมการผสานการทำงานกับ Slack ที่มีอยู่

Google Analytics Accelerator

โดย Visualitics

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการที่ลูกค้ามีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของคุณ

Quality Care Analytics

โดย InterWorks

วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ Care Quality Commission ของแวดวงการดูแลสุขภาพในสหราชอาณาจักร

Climate Impact

โดย Merkle

จัดการรอยเท้าคาร์บอนของคุณเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและเดินหน้าไปสู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

Design Auditor

โดย Tableau

ให้คะแนนแดชบอร์ด Tableau กับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับประสิทธิภาพการทำงานเพื่อทำการปรับปรุงเวลาโหลด

เวลาโหลดของแดชบอร์ด

โดย Tableau

ตรวจสอบและทำการปรับปรุงเวลาโหลดของแดชบอร์ด Tableau

재고 분석 - 한국어

โดย Tableau

재고를 최적화하여 재고 리스크를 줄입니다.

Non-Profit Donations

โดย Keyrus

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการระดมทุนและการรักษาผู้บริจาคไว้

Financial Advisor Outreach Performance

โดย USEReady

เมตริกประสิทธิภาพการเข้าถึงลูกค้าสำหรับที่ปรึกษากองทุน

保険請求

โดย Tableau

クレームのアクティビティを追跡し、エージェントのアクティビティの透明性を高めます

サプライインテリジェンス

โดย Tableau

サプライチェーン統合管理のための高度ダッシュボード

患者記録+DRG ダッシュボード

โดย Tableau

患者記録について、完全かつインサイトに満ちた概要を提供します。

コールセンターダッシュボード

โดย Tableau

このアクセラレーターでは、コール センターの活動を概観します。

POS - 販売時点管理

โดย Tableau

POS (販売時点管理) での小売販売について、インサイトに満ちた情報を提供します。

Salesforce 管理者インサイト

โดย Tableau

Salesforce組織のユーザーログインのインサイトを取得します。

単一選択肢

โดย Tableau

単一選択肢は、選択肢の中から 1 つだけ回答を選ぶように求める質問です。

多肢選択式

โดย Tableau

多肢選択式の設問は、最も一般的なアンケート調査の質問タイプです。

Motor Vehicle Incident & Crash Metrics

โดย Tableau

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถชนและการตอบสนองของบริการสาธารณะ

Insurance Underwriter Scorecard

โดย CoEnterprise

ประเมินประสิทธิภาพของตัวแทนรับประกันภัย ปรับปรุงรอบเวลา และลดต้นทุน

Child Welfare Intelligence

โดย Tableau

ตรวจสอบและวิเคราะห์กรณีและเหตุการณ์เกี่ยวกับสวัสดิภาพของเด็ก

Cannabis Inspections

โดย Tableau

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตรวจสอบในทุกแง่มุมของการผลิตกัญชา

운용자산 + 주식대차거래 + 수익 대시보드 - 한국어

โดย Tableau

해당 엑셀러레이터를 통해 운용자산, 대차거래(대주), 수익을 전반적으로 파악하고 추세를 확인 할 수 있습니다.

운용자산 + 주식대차거래 대시보드 - 한국어

โดย Tableau

해당 엑셀러레이터를 통해 운용자산, 주식대차거래(대주액), 신규자금, 신규대출지급액의 규모를 이해하고 현황을 모니터링 할 수 있습니다.

운용자산 + 수익 대시보드 - 한국어

โดย Tableau

운용자산 + 수익 대시보드를 통해 운용자산 규모와 수익성에 대해 확인 할 수 있습니다.

운용자산 대시보드 - 한국어

โดย Tableau

운용자산 대시보드를 통해 운용자산 규모와 신규 자금의 입/출 현황을 모니터링 할 수 있습니다.

실적 vs 예산 분석 대시보드 - 한국어

โดย Tableau

대시보드를 통해 실적과 예산을 쉽게 비교할 수 있습니다.

이메일 마케팅 캠페인 대시보드 - 한국어

โดย Tableau

이메일 마케팅 캠페인의 효율성을 체크합니다. 이메일 보냄, 도달, 확인까지 확인할 수 있습니다.

SAP MM 구매 대시보드 - 한국어

โดย Tableau

구매 데이터를 탐색하여, 비용을 빠짐없이 확인하고 모니터링 합니다.

SAP SD 영업 대시보드 - 한국어

โดย Tableau

SAP SD 모듈 데이터를 통해 영업 현황을 모니터링 할 수 있습니다.

영업 대시보드 (expert) - 한국어

โดย Tableau

영업 엑셀러레이터 대시보드를 통해 고객으로부터 나오는 매출, 매출 마진 등에 대한 전반적인 영업 현황을 모니터링할 수 있습니다.

Product Sales Performance with Shopify

โดย Lovelytics

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของลูกค้าด้วยข้อมูลจาก Shopify

Equipment Productivity

โดย Keyrus

ค้นหาว่าโรงงานของคุณมีประสิทธิภาพในการผลิตเพียงใด และบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิผลเพียงใด

InstantAnalytics for Marketing

โดย Lovelytics

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเนื้อหาทางการตลาดและ ROI

Absence Management

โดย The Information Lab

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาดงานของพนักงานและสาเหตุของการลางานที่ไม่ได้วางแผนไว้ทั่วทั้งธุรกิจของคุณ

Fraud, Waste, and Abuse

โดย AVAAP

ตรวจสอบและคาดการณ์การส่งเรื่องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ที่เป็นการฉ้อโกง

การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์

โดย Tableau

ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และแก้ไขปัญหา

Customer Support Package Trends

โดย The Information Lab

รับทราบถึงแนวโน้มของแพ็คเกจการสนับสนุนลูกค้าและต่อยอดการขายให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ

Contract Renewals Overview

โดย The Information Lab

ระบุการต่ออายุที่มีความเสี่ยงและป้องกันลูกค้าเปลี่ยนใจ

Recruiting Efficiency

โดย InterWorks

ตรวจสอบประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรโดยการวิเคราะห์เวลาในการหาบุคลากรมาเติมตำแหน่งที่เปิดรับ

Energy Spot Price

โดย InterWorks

ช่วยให้บริษัทพลังงานตัดสินใจขายได้โดยพิจารณาจากความต้องการและการกำหนดราคาในปัจจุบัน

Energy Production Scorecard

โดย InterWorks

ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการผลิตพลังงานโดยแบ่งตามแหล่งที่มา

Insurance Underwriter Performance

โดย The Information Lab

การเปรียบเทียบและการเทียบเกณฑ์มาตรฐานของตัวแทนรับประกันภัยในเมตริกที่สำคัญที่ปรับแต่งได้

Consumer Website Behavior

โดย The Information Lab

ทำความเข้าใจพฤติกรรมการท่องเว็บและการซื้อของลูกค้าโดยแบ่งตามจุดเข้าถึง

Insurance KPI Overview

โดย The Information Lab

ตรวจสอบ KPI ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยและติดตามการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป

Return Fraud Monitoring

โดย Cleartelligence

ตรวจสอบการส่งคืนสินค้าในองค์กรค้าปลีกเพื่อตรวจหาการฉ้อโกง

Executive KPIs

โดย Cleartelligence

KPI ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน

Salesforce Manufacturing Cloud Rebates What-If

โดย Tableau

การวิเคราะห์แบบสมมติสำหรับการจัดการเงินคืน

Workforce Planning

โดย Billigence

ค้นหาอย่างรวดเร็วว่าพนักงานของคุณ และค่าใช้จ่ายเงินเดือน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ESG Impact Tracking

โดย Slalom

ทำความเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจากองค์กรของคุณ

Sustainable Supply Chain

โดย Slalom

แดชบอร์ดแบบด่วนนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าห่วงโซ่อุปทานของคุณมีความยั่งยืนเพียงใด และบรรลุเป้าหมายหรือไม่

Salesforce Net Zero Cloud What-If

โดย Tableau

การวางแผนแบบสมมติสำหรับ NZC

Salesforce Education Cloud IPEDS Accelerator

โดย Tableau

เปลี่ยนข้อมูลนักเรียนและเจ้าหน้าที่สนับสนุนของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้

Salesforce Education Cloud Student Success Hub

โดย Tableau

เปลี่ยนข้อมูลนักเรียนและเจ้าหน้าที่สนับสนุนของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้

Salesforce Education Cloud Admissions Connect

โดย Tableau

เปลี่ยนข้อมูลการสรรหาบุคลากรและการรับเข้าเรียนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้

Salesforce Education Cloud Office of the President

โดย Tableau

สร้างวิทยาเขตที่มีความหลากหลายและครอบคลุม ตลอดจนส่งเสริมนวัตกรรมและการทำงานร่วมกัน

Salesforce Open Pipeline

โดย Tableau

แสดงขั้นตอนไปป์ไลน์เพื่อให้คุณสามารถระบุการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นในรอบการขาย

Salesforce Opportunity Tracking

โดย Tableau

เฝ้าติดตามโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นและแสดงโอกาสที่กำลังจะปิดลงในอนาคตอันใกล้

Executive Dashboard

โดย Tableau

แสดงภาพรวมของเหตุการณ์ ปัญหา และคำขอทั้งหมด ด้วยเมตริกที่สำคัญ เช่น แนวโน้มปีต่อปี อัตราการค้างชำระ เวลาเฉลี่ยในก...

Salesforce Opportunity Overview

โดย Tableau

ติดตามการกระจายยอดขายและอัตราการชนะของโอกาสโดยแบ่งตามสถานที่ตั้งหรืออุตสาหกรรม และวันที่ปิด

Anfragebericht für IT-Manager

โดย Tableau

Bietet eine Übersicht über alle in einem Monat eröffneten Anfragen. Damit lässt sich die Verteilung von Anfragen ...

Resoconto problemi per i manager del reparto informatico

โดย Tableau

Offre una panoramica di tutti i problemi aperti in un mese. Mostra la distribuzione dei problemi per momento di a...

Principaux comptes

โดย Tableau

Ce tableau de bord vous permet de suivre les performances des principaux comptes en les analysant par emplacement...

IT 관리자용 문제 보고서

โดย Tableau

한 달 동안 개시된 모든 문제의 개요를 제공합니다. 개시 시각, 할당 그룹, 우선순위 및 연령별로 문제의 분포가 표시되므로 문제가 있는 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다. 문제가 끼치는 영향을 이해하려면...

Detalhes da campanha

โดย Tableau

Permite mergulhar em métricas detalhadas de cada campanha de e-mail para analisar o desempenho.

电子邮件效果概述

โดย Tableau

针对当前所有电子邮件计划提供活动指标,帮助您查看总体效果。包括电子邮件的关键详细信息,例如投放率、打开率和点开率,按日期、工作日和小时显示趋势。

Account-Bindung

โดย Tableau

Bietet Bindungskennzahlen für alle in den aktuellen Kampagnen angesprochenen Accounts. Damit lassen sich der Inte...

サービス概要

โดย Tableau

คุณสามารถใช้แดชบอร์ดภาพรวมของบริการเพื่อสำรวจตัวชี้วัดที่สำคัญได้

IT 經理的事件報告

โดย Tableau

概述一個月內開啟的所有事件。透過指派群組、優先順序,解決時間和關閉使用者和部門,快速識別趨勢和異常值。

Account-Überwachung

โดย Tableau

Ermöglicht das Nachverfolgen der Leistung Ihrer Accounts. Sie können durch Aufschlüsselung den Status jeder Verka...

Seguimiento de incidentes por personal de IT

โดย Tableau

Permite realizar un seguimiento de los incidentes asignados y darles prioridad. Muestra la ...

Leads marketing

โดย Tableau

Ce tableau de bord permet d'analyser la génération de leads et les taux de conversion par zone géographique, sour...

IT 직원용 사건 추적

โดย Tableau

할당된 사건을 추적하고 우선순위를 부여할 수 있습니다. 모든 활성 사건의 분포를 개시 시각 및 범주별로 표시하며, 설명, 기한 및 담당자가 표시되는 전체 목록을 제공합니다. 목록에서 한 행을 클릭하면 S...

Rapport sur les demandes pour l'IT

โดย Tableau

Ce tableau de bord fournit une vue d'ensemble de toutes les demandes ouvertes sur un mois. Il présente la distrib...

行銷資訊

โดย Tableau

按地理位置、來源和產業別分析潛在客戶的產生和轉化率。允許您設定和追蹤整體潛在客戶的每月目標。

Performance des e-mails par campagne

โดย Tableau

Ce tableau de bord permet d'analyser les performances de chaque campagne d'e-mails. Il présente l'entonnoir des e...

계정 참여

โดย Tableau

현재 캠페인에서 대상이 되는 모든 계정의 참여 메트릭을 제공합니다. 각 계정 및 연락처의 페이지 뷰 수, 웹 방문 수 및 양식 제출 수를 표시하여 그 계정 및 연락처의 흥미도를 나타냅니다.

Relatório de problemas para gerentes de TI

โดย Tableau

Fornece uma visão geral de todos os problemas abertos em um mês. Exibe a distribuição de problemas

Painel executivo

โดย Tableau

Fornece uma visão geral de todos os incidentes, problemas e solicitações. Com métricas principais

기회 개요

โดย Tableau

위치, 산업 및 완료 날짜별 매출 분포 및 기회 성사율을 추적합니다.

Seguimiento de problemas por personal de IT

โดย Tableau

Permite realizar un seguimiento activo de los problemas y priorizar sus esfuerzos. Desglosa los ...

Problem Tracker for IT Staff

โดย Tableau

ให้คุณติดตามปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและจัดลำดับความสำคัญสิ่งที่คุณต้องทุ่มเท แยกย่อยปัญหาตามวันที่เปิดและวันที่อัปเด...

Rendimiento del correo electrónico por campaña

โดย Tableau

Permite analizar el rendimiento de cada campaña de correo electrónico. Muestra la variedad de ...

Dashboard esecutiva

โดย Tableau

Offre una panoramica di tutti gli incidenti, problemi e richieste. Con metriche chiave come i trend anno per anno...

Web 互动

โดย Tableau

揭示所有帐户和销售线索的页面查看次数、Web 访问次数和表单提交数,从而揭示其关注度。

Richiesta di resoconto per i manager del reparto informatico

โดย Tableau

Ti dà una panoramica di tutte le richieste aperte in un mese. Mostra la distribuzione delle richieste per giorno ...

Panoramica campagna

โดย Tableau

Mostra l'attività di tutte le attuali campagne email, aiutandoti a capire le performance generali delle campagne....

Gestión de casos para organizaciones sin fines de lucro

โดย Tableau

Obtén información significativa de los datos de tu programa y tus clientes mediante paneles .....

Product Utilization

โดย Tableau

ติดตามการใช้พื้นที่และแนวโน้มรายวันของกิจกรรมผู้ใช้ เนื่องจากมีการแสดงวันที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งแยกย่อยตามสมาชิกในทีม...

Resoconto incidenti per i manager del reparto informatico

โดย Tableau

Offre una panoramica di tutti gli incidenti aperti in un mese. Identifica rapidamente trend e problematiche anali...

Incident Report for IT Managers

โดย Tableau

แสดงภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เปิดในหนึ่งเดือน ระบุแนวโน้มและค่าผิดปกติได้อย่างรวดเร็วด้วยการแยกย่อยตามกลุ่มการ...

Dashboard ejecutivo

โดย Tableau

Proporciona un resumen de todos los incidentes, problemas y solicitudes. Con métricas clave, ...

Resumen de la campaña

โดย Tableau

Muestra la actividad de todas las campañas de correo electrónico actuales. Esto lo ayuda a ver ...

Kampagnendetails

โดย Tableau

Ermöglicht die Anzeige detaillierter Kennzahlen zu jeder E-Mail-Kampagne für eine Leistungsanalyse. Damit können ...

管理层仪表板

โดย Tableau

提供所有事件、问题和请求的概述。借助年同比趋势、过期率、平均解决前时间和 SLA 百分比等关键指标,您可以快速评估某个支持区域的总体状况

Executive Dashboard

โดย Tableau

Bietet eine Übersicht über alle Fälle, Probleme und Anfragen. Mit Schlüsselkennzahlen wie jahresweise Verläufe, Ü...

IT 經理的請求報告

โดย Tableau

概述一個月內開啟的所有請求。按工作日、類別和開啟日期顯示請求的分佈,以突顯模式。您也可以使用排名清單找出最多請求的位置和項目。

캠페인 개요

โดย Tableau

모든 진행 중인 이메일 캠페인 활동 내용을 표시하여, 캠페인의 전반적인 성과를 볼 수 있도록 지원합니다. 전달, 열림, 클릭률(CTR)과 같은 핵심 메트릭을 제공하고, 날짜, 요일 및 시간별 추세를 보여...

面向 IT 经理的事件报告

โดย Tableau

对一个月内开启的所有事件进行概述。按分配组、优先级、解决前时间以及关闭的用户和部门进行细分,快速发现趋势和异常值。

Recaudación de fondos sin ánimo de lucro

โดย Tableau

Descubra la eficacia de los datos de recaudación de fondos y comience a trabajar en cuestión de ...

마케팅 잠재 고객

โดย Tableau

지역, 원본 및 산업별로 잠재 고객의 생성 및 전환율을 분석합니다. 총 잠재 고객에 대한 월별 목표를 설정하고 추적할 수 있습니다.

진행 중인 파이프라인

โดย Tableau

표시되는 파이프라인의 진행 단계를 통해, 판매 주기에서 일어날 가능성이 있는 손실분을 식별할 수 있습니다. 매일의 파이프라인 추세를 확인하고, 각 단계 또는 완료 날짜로 드릴다운하여 최상의 기회를 검토할...

Acompanhamento de oportunidades

โดย Tableau

Monitora as novas oportunidades e exibe as que estão em próximas do fechamento, com suas respec...

기회 추적

โดย Tableau

앞으로 있을 기회를 모니터링하고, 가까운 시일 내에 완료되는 기회를 단계, 계정, 규모에 따라 표시합니다.

Acompanhamento de incidentes para equipes de TI

โดย Tableau

Permite o acompanhamento e priorização de incidentes atribuídos. Exibe a distribuição de todos ...

Acompanhamento de contas

โดย Tableau

Acompanha o desempenho das suas contas. Visualize a situação detalhada de cada oportunidade e ...

キャンペーンごとのメールパフォーマンス

โดย Tableau

各メールキャンペーンのパフォーマンスを分析できます。送信済み、配信済み、開封済み、クリックスルー済みのメールがファネル表示されます。

Pipeline ouvert

โดย Tableau

Ce tableau de bord présente les différentes phases du pipeline pour vous permettre d'identifier les problèmes dan...

電子郵件績效概述

โดย Tableau

為所有目前電子郵件程序提供活動指標,協助您瞭解整體績效。包括關鍵的電子郵件詳細資訊,例如傳遞、開啟和點擊開啟率,並按日期、工作日和小時顯示趨勢。

廣告系列詳細資訊

โดย Tableau

可供您深入瞭解每個電子郵件廣告系列的詳細指標,藉以分析績效。顯示寄送、傳遞、開啟和點擊的電子郵件所用的管道,並可供您細分每個電子郵件資產以檢查個人績效。

Détails des campagnes

โดย Tableau

Ce tableau de bord permet d'analyser les indicateurs en détail pour chaque campagne d'e-mails en vue d'analyser l...

進行中のパイプライン

โดย Tableau

パイプラインのステージを確認し、営業サイクルから見落とされているものがないか識別できます。パイプラインの毎日の傾向が明らかになるとともに、各ステージやクローズ日ごとにドリルダウンして、最も契約の可能性が高い商談を検討することが...

Monitoraggio delle opportunità

โดย Tableau

Monitora opportunità in arrivo e mostra quelle che si chiudono a breve, con stadio, account e dimensione.

Monitoraggio incidenti per lo staff informatico

โดย Tableau

Ti permette di monitorare i problemi attivi e dare una priorità alle tue azioni. Divide i problemi tra la data di...

Panoramica dei risultati delle email per campagna

โดย Tableau

Ti permette di analizzare le performance di ogni campagna email. Mostra movimenti come le email inviate, consegna...

Envolvimento na Web

โดย Tableau

Revela o nível de interesse de todas as contas e clientes em potencial, exibindo a exibição de ...

캠페인 세부 정보

โดย Tableau

각각의 이메일 캠페인의 메트릭을 세부적으로 살펴보고 성과를 분석할 수 있습니다. 이메일이 전송, 전달, 오픈 및 클릭된 경로를 보여주므로, 각 이메일 자산을 세분화하여 개별 성과를 검토할 수 있습니다.

Tableau de bord de suivi de l'activité

โดย Tableau

Ce tableau de bord fournit une vue d'ensemble de la totalité des incidents, problèmes et demandes. Grâce aux indi...

面向 IT 人员的问题跟踪器

โดย Tableau

您可以借助它跟踪活跃状态的问题并确定优先事项。按开启日期和上次更新日期对问题进行细分,通过显示趋势和分布来揭示优先顺序。要评估每个问题的影响,您可以打开关联事件列表。

广告系列详细信息

โดย Tableau

让您能够查看每个电子邮件广告系列的详细指标,以分析其效果。以漏斗图显示电子邮件的发送、送达、打开和点进情况,让您能够对每个电子邮件资产进行细分,审查每个单项的效果。

Account Engagement

โดย Tableau

แสดงเมตริกการมีส่วนร่วมสำหรับทุกบัญชีที่กำหนดเป้าหมายไว้ในแคมเปญที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แสดงระดับความสนใจสำหรับแต่ละ...

機會追蹤

โดย Tableau

監控即將到來的機會並顯示在不久的將來關閉的機會,以及這些機會的階段、帳戶和規模。

IT マネージャー向けのリクエストレポート

โดย Tableau

該当月にオープンされた全リクエストの概要を表示します。曜日、カテゴリー、オープン日に基づいてリクエストの分布を表示し、パターンを認識することができます。ランクキングリストを使用することで、リクエストの最も多い場所を把握できます。

商談の概要

โดย Tableau

営業分布や、所在地または業種ごとの商談成約率、およびクローズ日を追跡します。

熱門帳戶

โดย Tableau

追蹤熱門帳戶的績效,按地理位置和產業別劃分。讓我們按總金額或預期金額排名,並使用工具提示中的 Viz 查看詳細的帳戶機會和時間表。

Suivi des problèmes pour l'IT

โดย Tableau

Ce tableau de bord permet de suivre les problèmes actifs et de prioriser vos actions. Les problèmes sont détaillé...

Fidelización de cuentas

โดย Tableau

Proporciona las métricas de fidelización para todas las cuentas objetivo de las campañas actuales.

웹 참여

โดย Tableau

모든 계정 및 잠재 고객의 페이지 뷰 수, 웹 방문 수 및 양식 제출 수를 표시하여 계정 및 잠재 고객의 흥미도를 나타냅니다.

E-Mail-Leistungsübersicht

โดย Tableau

Bietet Aktivitätskennzahlen für alle aktuellen E-Mail-Programme zur Ermittlung der Gesamtleistung. Sie erhalten d...

IT 관리자용 사건 보고서

โดย Tableau

한 달 동안 개시된 모든 사건의 개요를 제공합니다. 할당 그룹, 우선순위, 해결까지 걸린 시간, 종료한 사용자 및 부서별로 세분화하여 추세와 이상값을 신속하게 식별합니다.

Incident Tracker for IT Staff

โดย Tableau

ให้คุณติดตามและจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ที่กำหนด แสดงการกระจายของเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งหมดตามเวลาที่...

Seguimiento de oportunidades

โดย Tableau

Supervisa las oportunidades futuras y muestra aquellas que se cerrarán pronto. Asimismo, brinda...

Campaign Details

โดย Tableau

ให้คุณเจาะลึกเมตริกโดยละเอียดสำหรับแต่ละแคมเปญอีเมลเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ แสดงช่องทางของอีเมลที่ส่ง ที่ได้รับแ...

Relatório de solicitações para gerentes de TI

โดย Tableau

Fornece uma visão geral de todas as solicitações abertas em um mês. Exibe a distribuição de ...

Flusso aperto

โดย Tableau

Mostra gli stadi del flusso per permetterti di identificare possibili perdite nel ciclo di vendita. Rivela i tren...

Webengagement

โดย Tableau

Macht den Interessengrad für alle Accounts und Leads sichtbar und zeigt deren Seitenansichten, Webaufrufe und For...

Dettagli campagna

โดย Tableau

Ti permette di scavare affondo a metriche dettagliate per ogni campagna email per analizzare le performance. Most...

帳戶追蹤

โดย Tableau

追蹤您帳戶的績效。深入查看每個機會的狀態並存取 Salesforce 中的詳細資訊。

Engagement des comptes

โดย Tableau

Ce tableau de bord présente des indicateurs pour mesurer l'engagement de tous les comptes ciblés dans les campagn...

Participación en la web

โดย Tableau

Revela el nivel de interés de todas las cuentas y clientes potenciales, ya que muestra las vistas

IT マネージャー向けのインシデントレポート

โดย Tableau

該当月にオープンされた全インシデントの概要を表示します。傾向と外れ値をすばやく認識できるとともに、担当グループ、優先度、解決までの時間、ユーザーおよび部門ごとのクローズ状況を詳しく確認できます。

Detalles de la campaña

โดย Tableau

Permite profundizar en los datos con métricas detalladas para cada campaña de correo electrónico ...

IT スタッフ向けの問題トラッカー

โดย Tableau

対応中の問題を追跡し、優先順位を付けられます。オープン日および最終更新日に基づいて問題の詳細を確認し、傾向や分布に基づいて優先順位を把握できます。また、関連性の高いインシデントのリストを表示し、各問題の影響を調べることも可能です。

Relatório de incidentes para gerentes de TI

โดย Tableau

Fornece uma visão geral de todos os incidentes abertos em um mês. Identifica tendências e ...

IT 經理的問題報告

โดย Tableau

概述一個月內開啟的所有問題。按開放時間、指派群組、優先順序和存留期顯示問題分佈,協助您識別有問題的區域。若要瞭解影響,您可以查看最多附加事件的問題,並查看每個事件的詳細說明。

網路參與

โดย Tableau

顯示所有帳戶和潛在客戶的興趣層級,顯示其網頁檢視、網路存取和表單提交的次數。

Visão geral das oportunidades

โดย Tableau

Acompanha a distribuição das vendas e taxa de sucesso de oportunidades por local ou setor e data...

E-Mail-Leistung nach Kampagne

โดย Tableau

Ermöglicht die Analyse der Leistung jeder E-Mail-Kampagne. Damit können Sie den Trichter der gesendeten, zugestel...

Fall-Management für gemeinnützige Organisationen

โดย Tableau

Gewinnen Sie aussagekräftige Erkenntnisse aus Ihren Programm- und Kundendaten und profitieren Sie von umsetzbaren...

Salesforce Case Tracking

โดย Tableau

แดชบอร์ดการติดตามกรณีช่วยให้คุณเห็นภาพของกรณีนั้นๆ

Salesforce Marketing Leads

โดย Tableau

วิเคราะห์การสร้างลูกค้าเป้าหมายและอัตราคอนเวอร์ชันตามภูมิศาสตร์ แหล่งที่มา และอุตสาหกรรม

Collecte de fonds pour les organismes à but non lucratif

โดย Tableau

Révélez tout le potentiel des données de collecte de fonds et obtenez en quelques minutes des tableaux de bord ex...

销售线索

โดย Tableau

按地理位置、来源和行业分析销售线索的挖掘和转化率。您可以设置和跟踪每个月的销售线索总数目标。

NPO のファンドレイジング

โดย Tableau

資金集め関連データのパワーを使って即座に収入、寄付者、キャンペーンを実用的なダッシュボードに表示し、運営を効率化。わずか数クリックで、Nonprofit Success Pack に接続して美しく情報量豊かなダッシュボードを作...

Vue d'ensemble des performances des e-mails

โดย Tableau

Ce tableau de bord présente des indicateurs sur les activités des programmes de mailing en cours pour mieux analy...

Gestion de programme pour les organismes sans but lucratif

โดย Tableau

Obtenez des informations pertinentes sur les données de votre programme grâce à des tableaux de bord interactifs ...

面向 IT 经理的请求报告

โดย Tableau

对一个月内开启的所有请求进行概述。按工作日、类别和开启日期显示请求分布,突出请求模式。您还可以通过排名列表找出请求最多的位置和项目。

Fallbericht für IT-Manager

โดย Tableau

Bietet eine Übersicht über alle in einem Monat eröffneten Fälle. Damit können Sie mithilfe einer Aufschlüsselung ...

Rapport d'anomalies pour l'IT

โดย Tableau

Ce tableau de bord fournit une vue d'ensemble de tous les problèmes ouverts sur un mois. Il présente la distribut...

Problembericht für IT-Manager

โดย Tableau

Bietet eine Übersicht über alle in einem Monat eröffneten Probleme. Damit haben Sie die Möglichkeit, die Verteilu...

非営利ケース管理

โดย Tableau

受入、評価結果、サービス提供のトレンド、クライアント、スタッフの業務量に関するアクション可能なダッシュボードを使用してプログラムデータに関する有意義なインサイトを取得します。わずか数クリックで Nonprofit Cloud ...

帐户跟踪

โดย Tableau

跟踪帐户业绩。在 Salesforce 中通过下钻查询查看每个商机的状态,获取详细信息。

Problem-Tracker für IT-Mitarbeiter

โดย Tableau

Ermöglicht das Nachverfolgen aktiver Probleme und das Priorisieren Ihrer Bemühungen. Damit können Sie Probleme na...

Suivi des incidents pour l'IT

โดย Tableau

Ce tableau de bord permet de suivre les incidents attribués et de les prioriser. Il montre la distribution de tou...

商机跟踪

โดย Tableau

监视新商机,显示将在近期关闭的商机,同时显示这些商机的阶段、帐户和规模。

帐户互动

โดย Tableau

针对当前广告系列的所有目标帐户提供互动指标。揭示每个帐户和联系人的页面查看次数、Web 访问次数和表单提交数,从而揭示其关注度。

Gestión de programas para organizaciones sin fines de lucro

โดย Tableau

Obtén información significativa de los datos de tu programa mediante paneles prácticos sobre las..

Engagement Web

โดย Tableau

Ce tableau de bord indique le niveau d'intérêt pour tous les comptes et leads en présentant les pages vues, les v...

取引先のエンゲージメント

โดย Tableau

現在のキャンペーンのターゲットとなっている全取引先のエンゲージメントメトリックスを表示します。取引先や取引先責任者ごとにページ表示数や Web 閲覧数、フォーム送信数を表示し、関心の高さを確認できます。

Account principali

โดย Tableau

Monitora le performance degli account migliori, dividendoli per luogo geografico e industria. Ti permette di ordi...

Informe de problemas para administradores de TI

โดย Tableau

Proporciona un resumen de todos los problemas abiertos en un mes. Muestra la distribución de los...

機會概述

โดย Tableau

追蹤按地點、產業別和關閉日期區分的銷售分佈和機會的贏得率。

Suivi des opportunités

โดย Tableau

Ce tableau de bord permet de surveiller les opportunités futures et de mettre en évidence celles en passe d'être ...

Coinvolgimento dell'account

โดย Tableau

Fornisce le metriche di coinvolgimento per tutti gli account al centro delle attuali campagne. Rivela i livelli d...

Visão geral do desempenho do e-mail

โดย Tableau

Fornece métricas da atividade de todos os programas de e-mail atuais, ajudando a visualizar o ...

Salesforce Nonprofit Program Management

โดย Tableau

รับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายเกี่ยวกับข้อมูลโปรแกรมของคุณ

上位取引先

โดย Tableau

上位取引先のパフォーマンスを追跡します。所在地および業種ごとに詳細を確認できます。合計額や予測額によってランク付けしたり、各取引先の商談機会とタイムラインをツールヒント Viz で詳しく確認することが可能です。

廣告系列的電子郵件績效

โดย Tableau

可供您分析每個電子郵件廣告系列的績效。顯示寄送、傳遞、開啟和點擊的電子郵件所用的管道。

계정 추적

โดย Tableau

계정의 실적을 추적합니다. 드릴다운하여 각 기회의 상태를 확인하고, Salesforce 내에 있는 세부 정보에 액세스할 수 있습니다.

Programm-Management für gemeinnützige Organisationen

โดย Tableau

Gewinnen Sie aussagekräftige Erkenntnisse aus Ihren Programmdaten und profitieren Sie von umsetzbaren Dashboards,...

Top Accounts

โดย Tableau

Ermöglicht das Nachverfolgen der Leistung von Top Accounts durch die Aufschlüsselung nach geografischer Lage und ...

面向 IT 人员的事件跟踪器

โดย Tableau

您可以借助它跟踪已分配的事件,并设置其优先级。按开启时间和类别显示所有活动状态事件的分布,并提供包含描述、到期日期和被分配者的完整列表。单击列表中的任意行可在 ServiceNow 中打开详细事件页。

이메일 성과 개요

โดย Tableau

현재 모든 이메일 프로그램의 활동 메트릭을 제공하여 전체 성과를 확인할 수 있도록 지원합니다. 전달, 열림, CTOR(열림 대비 클릭률)과 같은 핵심 세부 정보를 포함하고, 날짜, 요일 및 시간별 추세를...

캠페인별 이메일 성과

โดย Tableau

각 이메일 캠페인의 성과를 분석할 수 있도록 해줍니다. 이메일이 전송, 전달, 오픈 및 클릭된 경로를 보여줍니다.

Monitoraggio incidenti per lo staff informatico

โดย Tableau

Ti permette di tracciare e assegnare la priorità agli incidenti assegnati. Mostra la distribuzione di tutti gli i...

開啟管道

โดย Tableau

顯示管道階段,以便您可以識別銷售週期中可能存在的不周延。揭示每日管道趨勢,讓您透過深入到每個階段或關閉日來檢查最佳機會。

Gestion des requêtes pour les organismes sans but lucratif

โดย Tableau

Obtenez des informations pertinentes sur les données de votre programme et de vos clients grâce à des tableaux de...

IT 人員的事件追蹤工具

โดย Tableau

可供您追蹤指派的事件並排定這些事件的優先順序。顯示按開啟時間和類別指派區分的所有進行中事件分佈,並提供包含說明、到期日和受託人的完整清單。按一下清單中的任何一列,在 ServiceNow 中開啟詳細事件頁面。

Principais contas

โดย Tableau

Acompanha o desempenho das principais contas, detalhando por localização geográfica e setor. Você..

Übersicht über Verkaufschancen

โดย Tableau

Ermöglicht das Nachverfolgen der Umsatzverteilung und der Abschlussrate von Verkaufschancen nach Standort, Branch...

Informe de solicitudes para administradores de IT

โดย Tableau

Brinda un resumen de todas las solicitudes abiertas en un mes. Muestra la distribución de las ...

Performance Overview

โดย Tableau

แสดงภาพรวมของ Social Selling Index (SSI), การค้นหาโปรไฟล์, อัตราที่ลูกค้าเป้าหมายประหยัดได้ และอัตราการตอบกลับ In...

广告系列概述

โดย Tableau

显示当前所有电子邮件广告系列的活动,帮助您了解广告系列的总体效果。提供投放率、打开率和点进率等关键指标,按日期、工作日和小时显示趋势。

Campaign Overview

โดย Tableau

แสดงกิจกรรมสำหรับแคมเปญอีเมลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งหมด ซึ่งช่วยให้คุณเห็นประสิทธิภาพโดยรวมของแคมเปญ มีเมตริกที่ส...

Email Performance by Campaign

โดย Tableau

ให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแต่ละแคมเปญอีเมล แสดงช่องทางของอีเมลที่ส่ง ที่ได้รับแล้ว ที่เปิด และที่คลิกผ่าน

开放管道

โดย Tableau

显示管道阶段,让您能够找出销售周期中可能存在的漏损环节。揭示每日管道趋势,让您能够对每个阶段或每个结束日期进行下钻,发掘重要商机。

Marketing lead

โดย Tableau

Analizza il tasso di generazione e conversione dei lead per area geografica, origine e industria. Ti permette di ...

IT 관리자용 요청 보고서

โดย Tableau

한 달 동안 개시된 모든 요청의 개요를 제공합니다. 요일, 범주 및 개시 날짜별로 요청의 분포가 표시되므로 패턴이 하이라이트됩니다. 순위가 매겨진 목록을 사용하여 요청이 많은 위치와 항목을 파악할 수도 ...

Clientes potenciales de marketing

โดย Tableau

Analiza la generación de clientes potenciales y las tasas de conversión por zona geográfica, ...

Salesforce Account Tracking

โดย Tableau

ติดตามประสิทธิภาพของบัญชีของคุณ

Salesforce Nonprofit Case Management

โดย Tableau

รับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายเกี่ยวกับโปรแกรมและข้อมูลลูกค้าของคุณ

エグゼクティブダッシュボード

โดย Tableau

すべてのインシデント、問題、およびリクエストの概要を表示します。対前年比の傾向、期限超過率、解決までの平均時間、SLA 準拠の割合などの主要指標を確認し、サポート対応全般の健全性を迅速に評価できます

상위 계정

โดย Tableau

상위 계정의 실적을 지리적 위치 및 산업별로 세분화하여 추적합니다. 총계별 또는 예상 금액별로 순위를 매기거나 도구 설명 비주얼리제이션을 사용하여 세부적인 계정 기회와 타임라인을 볼 수 있습니다.

Resumen de rendimiento de correos electrónicos

โดย Tableau

Proporciona las métricas de actividad de todos los programas de correo electrónico actuales.

Resumen de oportunidades

โดย Tableau

Realiza un seguimiento de la distribución de ventas y la tasa de éxito de las oportunidades ...

メールパフォーマンス概要

โดย Tableau

現在のすべてのメールプログラムのアクティビティメトリックスを表示します。メールのパフォーマンス全般を理解できます。配信率、開封率、クリック率など、メールに関する主要な詳細を確認できるとともに、日付、曜日、時間に基づいた傾向を把...

非営利プログラム管理

โดย Tableau

サービス提供のトレンド、クライアント、スタッフの業務量に関するアクション可能なダッシュボードを使用してプログラムデータに関する有意義なインサイトを取得します。わずか数クリックで Program Management Modul...

マーケティングのリード

โดย Tableau

地理/ソース/業界ごとにリード獲得数とコンバージョン率を分析します。リード全体に対して月間目標を設定し、追跡することが可能です。

取引先の追跡

โดย Tableau

取引先に関するパフォーマンスを追跡します。ドリルダウンして各商談のステータスを確認したり、Salesforce 内の詳細情報にアクセスしたりできます。

IT 人員的問題追蹤工具

โดย Tableau

讓您追蹤活動問題並確定處理的優先順序。按開啟和最後更新日期細分問題,並透過顯示趨勢和分佈來揭示優先順序。若要評估每個問題的影響,您可以開啟附加事件清單。

Envolvimento da conta

โดย Tableau

Fornece métricas de envolvimento de todas as contas direcionadas por campanhas atuais. Revela o ...

Acompanhamento de problemas para equipes de TI

โดย Tableau

Permite acompanhar os problemas ativos e a priorizar esforços. Detalha os problemas pela data de...

Desempenho de e-mail por campanha

โดย Tableau

Permite analisar o desempenho de cada campanha de e-mail. Exibe o funil de e-mails enviados, ...

Kampagnenübersicht

โดย Tableau

Zeigt die Aktivität für alle aktuellen E-Mail-Kampagnen an und bietet so einen Einblick in die allgemeine Kampagn...

Target Search

โดย Tableau

เจาะลึกกิจกรรมการค้นหาโปรไฟล์ของทีมของคุณ เชื่อมโยงโปรไฟล์ที่ดูและค้นหาที่ดำเนินการไปเพื่อแสดงประสิทธิภาพโดยรวมขอ...

Cuentas principales

โดย Tableau

Realiza un seguimiento del rendimiento de las principales cuentas, y las desglosa por ubicación ...

キャンペーンの詳細

โดย Tableau

各メールキャンペーンの詳細なメトリックスを確認し、パフォーマンスを分析できます。送信済み、配信済み、開封済み、クリックスルー済みのメールがファネル表示され、各メールアセットを掘り下げて個々のパフォーマンスを調査できます。

Panoramica delle performance email

โดย Tableau

Fornisce metriche di attività per tutti i programmi email in uso, aiutandoti a capire le performance generali. In...

商談の追跡

โดย Tableau

今後の商談をモニタリングし、近日中の商談機会をそのステージ、取引先、規模とともに表示します。

SSI Analysis

โดย Tableau

ติดตามการเปลี่ยนแปลงขแงคะแนน Social Selling Index (SSI) ในช่วงเวลาหนึ่งและในแต่ละเสาหลัก คุณสามารถกรองตามชื่อเพื่...

Rapports d'incidents pour les responsables IT

โดย Tableau

Ce tableau de bord fournit une vue d'ensemble de tous les incidents ouverts sur un mois. Vous pouvez identifier r...

Clientes em potencial de marketing

โดย Tableau

Analisa a geração de clientes em potencial e taxas de conversão por posição geográfica, origem e...

商机概览

โดย Tableau

按地点或行业和结束日期跟踪销售分布和商机赢单率。

IT 직원용 문제 추적

โดย Tableau

활성 문제를 추적하고 대응 작업의 우선순위를 정할 수 있습니다. 개시 날짜 및 마지막 업데이트 날짜별로 세분화하고, 추세와 분포를 표시하여 우선순위를 나타냅니다. 각 문제의 영향을 평가하려면, 첨부된 사...

帳戶參與

โดย Tableau

為目前廣告系列中鎖定的所有帳戶提供參與指標。透過顯示帳戶和聯絡人的網頁瀏覽量、網路存取次數和表單提交次數,顯示每個帳戶和聯絡人的興趣程度。

キャンペーンの概要

โดย Tableau

現在のすべてのメールキャンペーンアクティビティを表示し、キャンペーン全体のパフォーマンスを確認できます。配信、開封、クリックスルー率などの主要指標を確認できるとともに、日付、曜日、時間に基づいた傾向を理解できます。

Opportunity Tracking

โดย Tableau

Ermöglicht die Überwachung sich anbahnender Verkaufschancen, die mit ihren Phasen, Accounts und ihrem Umfang ange...

Salesforce Nonprofit Fundraising

โดย Tableau

ปลดล็อกพลังของข้อมูลการระดมทุน

Request Report for IT Managers

โดย Tableau

แสดงภาพรวมของคำร้องทั้งหมดที่เปิดในหนึ่งเดือน แสดงการกระจายคำขอตามวันในสัปดาห์ หมวดหมู่ และวันที่เปิดเพื่อไฮไลต์ร...

Web エンゲージメント

โดย Tableau

各取引先やリードのページ閲覧数 Web 閲覧数、フォーム送信数を表示し、関心の高さを確認できます。

InMail Engagement

โดย Tableau

วัดประสิทธิภาพของทีมของคุณในการใช้ InMail เพื่อดึงดูดผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า ติดตามอัตราการตอบกลับตามวันที่ เวลา ...

Coinvolgimento web

โดย Tableau

Rivela il livello d'interesse per tutti gli account e lead, mostrando le loro visualizzazioni di pagina, le visit...

面向 IT 经理的问题报告

โดย Tableau

对一个月内开启的所有问题进行概述。按开启时间、分配组、优先级和已存在时间显示问题分布,帮助您发现存在问题的领域。要了解问题的影响,您可以查看关联事件最多的问题以及对每个问题的详细描述。

Pipeline öffnen

โดย Tableau

Zeigt Pipeline-Phasen zur Ermittlung möglicher Lücken in den Vertriebszyklen an. Damit lassen sich tägliche Pipel...

Panoramica delle opportunità

โดย Tableau

Monitora la distribuzione di vendita e il tasso di vittoria delle opportunità per luogo, industria e data di chiu...

Suivi des comptes

โดย Tableau

Ce tableau de bord permet de suivre les performances de vos comptes. Explorez les détails du statut de chaque opp...

執行儀表板

โดย Tableau

概述所有事件、問題和請求。透過年度趨勢、逾期率、平均解決時間和 SLA 百分比之類的關鍵指標,您可以快速評估支援區域的整體健康狀況。

요약 대시보드

โดย Tableau

모든 사건, 문제 및 요청의 개요를 제공합니다. 전년 대비 추세, 기한 초과율, 해결까지 걸린 평균 시간 및 SLA 비율 등의 핵심 메트릭을 통해 지원 영역의 전반적인 상태를 신속하게 평가할 수 있습니다

Seguimiento de cuenta

โดย Tableau

Realiza un seguimiento del rendimiento de las cuentas. Puede profundizar para ver el estado de ...

Vue d'ensemble des opportunités

โดย Tableau

Ce tableau de bord permet de suivre la distribution des ventes et le taux de réussite pour vos opportunités par l...

Problem Report for IT Managers

โดย Tableau

แสดงภาพรวมของปัญหาทั้งหมดที่เปิดในหนึ่งเดือน แสดงการกระจายปัญหาตามเวลาที่เปิด กลุ่มที่มอบหมาย ลำดับความสำคัญ และอ...

Visão geral da campanha

โดย Tableau

Exibe a atividade de todas as campanhas de e-mail atuais, ajudando a visualizar o desempenho ...

Monitoraggio degli account

โดย Tableau

Monitora le performance dei tuoi account. Scava affondo per vedere i risultati di ogni opportunità e accedi a inf...

排名前列的帐户

โดย Tableau

对排名前列的帐户进行业绩跟踪,按地理位置和行业进行细分。您可以按总金额或预期金额进行排名,还可以在工具提示中使用可视化项查看关于帐户商机和时间线的详细信息。

廣告系列概述

โดย Tableau

顯示所有目前電子郵件廣告系列的活動,協助您查看整體廣告系列績效。提供關鍵指標,例如傳遞、開啟和點擊率,並按日期、工作日和小時顯示趨勢。

按广告系列显示电子邮件效果

โดย Tableau

让您能够分析每个电子邮件广告系列的效果。以漏斗图显示电子邮件的发送、送达、打开和点进情况。

Gemeinnützige Mittelbeschaffung

โดย Tableau

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von Daten zur Mittelbeschaffung und starten Sie in Minutenschnelle mit aussagek...

Marketing-Leads

โดย Tableau

Analysiert die Lead-Generierung und Konversionsraten nach geografischer Region, Quelle und Branche. Damit können ...

Canalización abierta

โดย Tableau

Muestra las etapas de la canalización, para que pueda identificar posibles pérdidas en los ...

Abrir pipeline

โดย Tableau

Exibe as etapas do pipeline, para que você possa identificar possíveis falhas em ciclos de vendas.

IT マネージャー向けの問題レポート

โดย Tableau

該当月にオープンされた全問題の概要を表示します。オープンされた時刻、担当グループ、優先度、経過時間に基づいて問題の分布が表示されるため、問題点を特定するのに役立ちます。また、問題とともに最も関連性の高いインシデントが表示され、...

Vue d'ensemble des campagnes

โดย Tableau

Ce tableau de bord présente les activités de toutes les campagnes e-mail en cours, ce qui vous permet d'analyser ...

Fall-Tracker für IT-Mitarbeiter

โดย Tableau

Ermöglicht das Nachverfolgen und Priorisieren von zugewiesenen Fällen. Damit können Sie die Verteilung aller akti...

Informe de incidentes para administradores de TI

โดย Tableau

Proporciona un resumen de todos los incidentes abiertos en un mes. Identifica rápidamente las ...

Salesforce Top Accounts

โดย Tableau

ติดตามประสิทธิภาพของบัญชีอันดับต้นๆ

Email Performance Overview

โดย Tableau

นำเสนอเมตริกของกิจกรรมสำหรับโปรแกรมอีเมลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งหมด ซึ่งช่วยให้คุณเห็นประสิทธิภาพโดยรวม มีรายละเอ...

IT スタッフ向けのインシデントトラッカー

โดย Tableau

割り当てられたインシデントの追跡と優先順位付けが可能です。オープンされた時刻とカテゴリーに基づいてすべてのアクティブなインシデントの分布を表示し、説明、期日、担当者の一覧を確認できます。一覧の中で任意の行をクリックすると、Se...