HR Diversity Scorecard | Tableau Exchange

HR Diversity Scorecard

โดย Lovelytics

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความหลากหลายในองค์กรของคุณ หัวหน้าสามารถใช้แดชบอร์ดแบบด่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจดังต่อไปนี้

 • การนำเสนอนโดยรวมในฐานพนักงานของคุณโดยแบ่งตามผู้หญิงและบุคคลผิวสี
 • ความหลากหลายโดยแบ่งตามระดับงานและอายุงาน
 • ความพึงพอใจของพนักงานโดยแบ่งตามข้อมูลประชากร
 • ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยแบ่งตามข้อมูลประชากร

คำตอบของคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

 • โดยรวมแล้วองค์กรของฉันมีความหลากหลายเพียงใด
 • สัดส่วนเพศของพนักงานในองค์กรของฉันเป็นอย่างไร
 • องค์กรของฉันมีบุคคลผิวสีกี่เปอร์เซ็นต์
 • องค์กรของเรามีความหลากหลายเพียงใดโดยแบ่งตามระดับงาน
 • พนักงานของเรามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดโดยแบ่งตามข้อมูลประชากร
 • ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกันตามข้อมูลประชากร

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

 • เปอร์เซ็นต์ความหลากหลาย
 • เปอร์เซ็นต์ที่เป็นพนักงานผู้หญิง
 • เปอร์เซ็นต์ที่พนักงานเป็นบุคคลผิวสี
 • อายุงานเป็นปี
 • อัตรางาน

ฟีเจอร์

รองรับการแมปข้อมูล

แหล่งข้อมูล