Sales Market Share | Tableau Exchange

Sales Market Share

โดย Tableau

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

 • เปรียบเทียบประสิทธิภาพการขายของคุณกับคู่แข่ง
 • ประเมินแนวโน้มการแข่งขัน
 • บ่งชี้พื้นที่ที่มีแนวโน้มที่ดี
 • ระบุค่าผิดปกติของผลิตภัณฑ์
 • ประเมินตลาดที่เกิดขึ้น
 • เจาะลึกตลาดหรือพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง

วิดีโอการสาธิต

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

 • เราทำได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
 • ส่วนแบ่งการตลาดของเราเป็นอย่างไร ส่วนแบ่งการตลาดของเราในทั่วทั้งตลาดเป็นอย่างไร
 • ประสิทธิภาพของเราในทั่วทั้งตลาดเป็นอย่างไร
 • รัฐใดที่เราได้เปรียบมากที่สุด
 • คู่แข่งรายหลักของเราคือใคร
 • ส่วนแบ่งการตลาดของเราเติบโตขึ้นอย่างไรตามระยะเวลา

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

ตลาด

 • ขนาดตลาดโดยรวม: ยอดขายทั้งหมด (แสดงเป็นสกุลเงิน)

บริษัทของเรา

 • ยอดขายของเรา: ยอดขายทั้งหมดของบริษัท (แสดงเป็นสกุลเงิน)
 • ส่วนแบ่งการตลาด: ส่วนแบ่งยอดขายที่ทำโดยบริษัทหนึ่ง (หรือผลิตภัณฑ์หนึ่ง) เทียบกับขนาดตลาดโดยรวม (แสดงเป็น %)

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

 • วันที่ (วันที่): วันที่ขาย
 • ประเทศ (สตริง, บทบาท: ประเทศ)
 • รัฐ (สตริง, บทบาท: รัฐ)
 • ตลาด (สตริง): ตลาด, หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์ (สตริง): ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขาย
 • บริษัท (สตริง): บริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์
 • เครื่องหมายว่าเป็นบริษัทของเราหรือไม่ *(สตริง)*← ค่าที่คาดหวัง: “Y”, “N” “Y” หากเป็นบริษัทของเรา
 • ปริมาณการขาย (ตัวเลข): ปริมาณการขาย (เป็นสกุลเงิน)

ฟีเจอร์

รองรับการแมปข้อมูล

แหล่งข้อมูล