Sankey | Tableau Exchange

Sankey

โดย Tableau

ฟรี

คำอธิบาย

แผนภาพ Sankey ทำงานได้ดีที่สุดกับชุดข้อมูลที่แสดงสถานะก่อนและหลัง หรือความสัมพันธ์/การเปลี่ยนระหว่างสองหมวดหมู่ขึ้นไป หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าข้อมูลเชิงลึกประเภทใดทำงานได้ดีที่สุดกับแผนภาพ Sankey โปรดดูบล็อก Tableau: การสำรวจแผนภาพ Sankey และแผนภูมิ Radial


หากต้องการสร้างการแสดงเป็นภาพด้วยส่วนขยายนี้ ให้กำหนดมิติข้อมูลหมวดหมู่สองถึงห้ารายการให้กับกล่องการเข้ารหัสระดับ และกำหนดการวัดผลอย่างน้อยหนึ่งรายการให้กับกล่องการเข้ารหัส Edge

ส่วนขยายการแสดงเป็นภาพนี้ได้รับการสร้างขึ้นและโฮสต์โดย Tableau และมีวิธีการโต้ตอบเช่นเดียวกับ Tableau เวอร์ชันนี้ยังไม่รองรับการจัดรูปแบบและการนำทางด้วยแป้นพิมพ์ ขณะนี้ส่วนขยายการแสดงเป็นภาพพร้อมให้ใช้งานฉพาะในตัวอย่าง Tableau Cloud รุ่นเบต้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเขียนเว็บ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

โฮสต์ที่
https://extensions.tableauusercontent.com/sandbox/viz/sankey/sankey.html
ทำงานร่วมกับ
Tableau เวอร์ชัน 2024.1 Beta Preview และใหม่กว่า

แหล่งข้อมูล