Sales | Tableau Exchange

Sales

โดย Tableau

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

 • ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของคุณ
 • คาดการณ์วิวัฒนาการของยอดขาย
 • ปรับปรุงฐานลูกค้าของคุณ (ขึ้นอยู่กับการดำเนินการทางการตลาดที่แนะนำ)
 • เจาะลึกรายละเอียดในระดับต่ำสุด: ลูกค้า, สายธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์

วิดีโอการสาธิต

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

 • ผลลัพธ์ยอดขายของเราเป็นอย่างไร
 • เราทำได้ตามความคาดหมายหรือไม่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เราทำได้ตามความคาดหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่
 • ผลิตภัณฑ์ใดสร้างยอดขายได้มากที่สุด
 • ลูกค้าสำคัญของเราคือใคร
 • เรามีลูกค้าที่ใช้บริการอยู่จำนวนเท่าใด

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

 • ยอดขายรวม: ยอดขายรวม (แสดงเป็นสกุลเงิน)
 • ยอดขายรวม (เป้าหมาย) (ไม่บังคับ)
 • จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการอยู่: จำนวนลูกค้าที่แตกต่างกันที่มีธุรกรรมการขายในช่วงเวลาหนึ่ง
 • จำนวนลูกค้าใหม่: จำนวนลูกค้าใหม่ที่แตกต่างกันและได้มา (ธุรกรรมการขายครั้งแรกในช่วงเวลาหนึ่ง)
 • ยอดขายต่อลูกค้า: ยอดขายเฉลี่ยตามลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

 • วันที่ (วันที่): วันที่ขาย
 • ลูกค้า (สตริง): ชื่อลูกค้า
 • ผลิตภัณฑ์ (สตริง): รายการที่ขาย: ผลิตภัณฑ์, บริการ...
 • สายธุรกิจ (สตริง): วิธีที่คุณจัดกลุ่มรายการใหม่: สายผลิตภัณฑ์, สายธุรกิจ, หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์...
 • จำนวนยอดขาย (ตัวเลข): จำนวนยอดขาย
 • จำนวนยอดขายเป้าหมาย * (ตัวเลข)* -ไม่บังคับ-: จำนวนยอดขายเป้าหมาย

ฟีเจอร์

รองรับการแมปข้อมูล

แหล่งข้อมูล