Purchasing | Tableau Exchange

Purchasing

โดย Tableau

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

 • กำหนดเงินประหยัดโดยอัตโนมัติ (โดยคำนวณจากการวัดส่วนต่างระหว่างราคาซื้อปัจจุบันและราคาซื้อเฉลี่ยที่คำนวณในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ส่วนต่างนี้จะคูณด้วยปริมาณที่ซื้อในปัจจุบัน)
 • ลดความเสี่ยง
  • เน้นรายการที่มีปริมาณการซื้อสูงและความผันผวนของราคาสูง
  • บ่งชี้การพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียว
 • ค้นหาโอกาสใหม่ๆ ที่จะช่วยประหยัดได้
  • สำหรับบางรายการ ให้รวมสัญญาการจัดซื้อที่มีซัพพลายเออร์เพียงไม่กี่รายเข้าด้วย
   • เจรจาต่อรองเงื่อนไขการซื้อที่ดียิ่งขึ้น
   • ลดปริมาณงานธุรการ
  • เน้นรายการที่ราคาซื้อต่อหน่วยเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณการซื้อก็เพิ่มขึ้นด้วย
 • ค้นหาซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุด
  • สำหรับแต่ละรายการ ให้ค้นหาซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดที่จะร่วมงานด้วย

วิดีโอการสาธิต

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

 • ปริมาณการซื้อของเราเป็นอย่างไร
 • เราประหยัดเงินได้ด้วยวิธีใด
 • หมวดหมู่ใดที่มีการซื้อสูงสุด
 • สินค้าใดที่มีการซื้อสูงสุด เราซื้อมาได้ในราคาที่เหมาะสมหรือไม่
 • สินค้าใดที่เราต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์เพียงรายเดียว
 • เรามีซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าใดมากเกินไปและอาจมีโอกาสที่จะประหยัดเงินได้
 • เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์กี่ราย

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

 • ปริมาณการซื้อ: ปริมาณการซื้อทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง (แสดงเป็นสกุลเงิน)
 • ปริมาณการซื้อทั้งหมด: ปริมาณการซื้อทั้งหมดที่แสดงเป็นหน่วยในช่วงเวลาหนึ่ง
 • ราคาซื้อโดยเฉลี่ย: ราคาเฉลี่ยที่ซื้อสินค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
 • การประหยัด/การสูญเสีย: ประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าโดยเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้าเดียวกันในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ความผันผวนของราคา: กำหนดว่าราคาซื้อเปลี่ยนแปลงไปมาก และเร็วเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป
 • ซัพพลายเออร์: จำนวนซัพพลายเออร์ทั้งหมดที่ให้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

 • หมายเหลข PO (สตริง): ตัวระบุ PO ที่ไม่ซ้ำกัน
 • วันที่ของ PO (วันที่): วันที่ซื้อ
 • ซัพพลายเออร์ (สตริง): ซัพพลายเออร์, ผู้ให้บริการ...
 • หมวดหมู่การจัดซื้อ (สตริง): ประเภทของการซื้อสินค้า
 • ผู้ซื้อ (สตริง): บุคคลหรือองค์กรภายในที่รับผิดชอบในการซื้อ
 • รายการ (สตริง): การซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • UOM (สตริง): หน่วยวัดของรายการที่ซื้อ
 • ปริมาณ PO (ตัวเลข): จำนวนหน่วยราการที่ซื้อ
 • ยอด PO (ตัวเลข): ยอดที่ซื้อ

ฟีเจอร์

รองรับการแมปข้อมูล

แหล่งข้อมูล