RFM Analysis | Tableau Exchange

RFM Analysis

โดย Tableau

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้ช่วยให้คุณปรับปรุงฐานลูกค้าของคุณ (ขึ้นอยู่กับการดำเนินการทางการตลาดที่แนะนำโดยการวิเคราะห์ RFM)

วิดีโอการสาธิต

RFM ย่อมาจาก Recency (ความใหม่), Frequency (ความถี่) และ Monetary Value (มูลค่าทางการเงินในอดีต) ซึ่งแต่ละคำจะสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของลูกค้าหลักแต่ละลักษณะ เมตริก RFM เหล่านี้เป็นตัวชี้วัดสำคัญของพฤติกรรมของลูกค้าเนื่องจากความถี่และมูลค่าทางการเงินมีผลต่อมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าและ ความใหม่มีผลต่อการรักษาลูกค้าซึ่งเป็นการวัดผลการมีส่วนร่วม

สำหรับลักษณะเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายที่กำหนด (ความใหม่ ความถี่ และการเงิน) วิธีการนี้จะกำหนดคะแนนจาก 1 ถึง 5 ให้กับลูกค้าแต่ละราย (1 คือไม่ดี, 5 คือดี)

 • ความใหม่ : ธุรกรรมการขายครั้งล่าสุดกับลูกค้ารายนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่
  • เมื่อเร็วๆ นี้ใช่ไหม คำตอบคือ 5
  • นานมาแล้วใช่ไหม คำตอบคือ 1
 • ความถี่ : เราขายให้กับลูกค้ารายนี้บ่อยแค่ไหน
  • บ่อยมากใช่ไหม คำตอบคือ 5
  • แทบจะไม่เลยใช่ไหม คำตอบคือ 1
 • การเงิน: * เราขายให้กับลูกค้ารายนี้ตลอดอายุการใช้งานไปเท่าไหร่*
  • ปริมาณสูงใช่ไหม คำตอบคือ 5
  • ปริมาณน้อยมากๆ ใช่ไหม คำตอบคือ 1

สำหรับลูกค้าแต่ละราย วิธีการดังกล่าวจะกำหนดโปรไฟล์ RFM เช่น “555” (เห็นได้ชัดว่าเป็นลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณ), “543”... “111” จากนั้นวิธีการจัดกลุ่มโปรไฟล์ RFM ใหม่ลงในกลุ่มลูกค้า RFM แต่ละกลุ่มลูกค้าจะรวมลูกค้าที่มีลักษณะการขายเหมือนกันไว้ วิธีการนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการทางการตลาดที่แนะนำ

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

 • ฐานลูกค้าของเราแบ่งกลุ่มอย่างไร
 • การดำเนินการทางการตลาดที่แนะนำสำหรับการจัดการกับลูกค้าแต่ละเซกเมนต์มีอะไรบ้าง
 • ลูกค้ารายใดบ้างที่เป็นองค์ประกอบของกลุ่มลูกค้า RFM แต่ละกลุ่มของเรา

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

 • ยอดขายรวม: ยอดขายรวม (แสดงเป็นสกุลเงิน)
 • ลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ #: จำนวนลูกค้า (มีธุรกรรมการขาย)

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

 • วันที่ (วันที่): วันที่ขาย
 • ลูกค้า (สตริง): ชื่อลูกค้า
 • จำนวนยอดขาย (ตัวเลข): จำนวนยอดขาย

ฟีเจอร์

รองรับการแมปข้อมูล

แหล่งข้อมูล