Shipment | Tableau Exchange

Shipment

โดย Tableau

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนนี้ช่วยให้คุณประเมินและปรับปรุงความสามารถในการส่งมอบถึงลูกค้าตรงวลาและเสร็จสมบูรณ์

แดชบอร์ดแบบด่วนนี้จะแบ่งการจัดส่งของคุณออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • พร้อมรับ: การจัดส่งทั้งหมดที่ยังรอการจัดส่งอยู่
  • ประเมินระยะเวลาการจัดส่งที่คาดการณ์ตามการจัดส่งที่ผ่านมา
  • กำหนดลำดับความสำคัญในการรับสินค้า
  • บ่งชี้จุดคอขวด
  • ใช้ประโยชน์จากแผนปริมาณงานสำหรับการรับสินค้าที่เหมาะสมสำหวันที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้เป็นไปตามการจัดส่งที่สัญญาไว้
  • เจาะลึกรายละเอียดระดับการจัดส่งและเปิดการจัดส่งใดๆ ในแอปพลิเคชันต้นทางของคุณเพื่อดำเนินการทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
 • อยู่ระหว่างจัดส่ง: การจัดส่งทั้งหมดที่จัดส่งออกไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบ
  • ประเมินปริมาณการจัดส่งที่จะส่งมอบล่าช้าหรือตรงเวลา
  • ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์สาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการจัดส่งล่าช้า: “รับสินค้าช้า” หรือ “จัดส่งนานกว่าปกติ”
 • เสร็จสมบูรณ์: การจัดส่งทั้งหมดที่ส่งมอบแล้ว
  • ประเมินความสามารถของคุณในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตรงเวลา
  • แยกย่อยประสิทธิภาพนี้ตามผู้ให้บริการ เส้นทาง ศูนย์กลาง หรือโหมดการขนส่งเพื่อค้นหาค่าผิดปกติและรูปแบบ
  • ระบุเส้นทางที่มีปัญหา
  • บ่งชี้ต้นเหตุของการจัดส่งล่าช้าและจุดที่ต้องมุ่งเน้น

วิดีโอการสาธิต

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

 • สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการรับสินค้ามีอะไรบ้าง
 • ต้องจัดส่งที่ประเทศใดบ้าง
 • การจัดส่งใดอยู่ระหว่างการจัดส่ง
 • การจัดส่งเสร็จสิ้นตรงเวลาหรือไม่
 • ความล่าช้าที่พบมีอะไรบ้าง

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

การจัดส่ง

 • การจัดส่งพร้อมสำหรับการไปรับ: จำนวนการจัดส่งที่ยังไม่ได้จัดส่ง
 • การจัดส่งระหว่างการขนส่ง: จำนวนการจัดส่งที่ได้รับการจัดส่งแต่ยังไม่ได้ส่งมอบ
 • การจัดส่งเสร็จสมบูรณ์: จำนวนการจัดส่งที่ส่งมอบไปยังผู้รับจริง
 • ผู้รับ #: จำนวนผู้รับที่มีการวางแผนการจัดส่งในช่วงเวลาหนึ่ง

ปริมาณการให้บริการ

 • การจัดส่งล่าช้า: จำนวนการจัดส่งล่าช้า เช่น จัดส่งหลังจากวันที่คาดว่าจะจัดส่ง (สำหรับการจัดส่งที่เสร็จสมบูรณ์)
 • % การจัดส่งล่าช้า: ส่วนแบ่งของการจัดส่งที่ส่งมอบหลังจากวันที่คาดว่าจะจัดส่ง (แสดงเป็น %)
 • การจัดส่งตรงเวลา: จำนวนการจัดส่งที่จัดส่งก่อนหรือ ณ วันที่คาดว่าจะจัดส่ง (สำหรับการจัดส่งที่เสร็จสมบูรณ์)
 • % OTD - การจัดส่งตรงเวลา: ส่วนแบ่งของการจัดส่งที่ส่งมอบตรงเวลา (แสดงเป็น %)

ระยะเวลา

 • ระยะเวลาการส่งมอบจริง: จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการส่งมอบสินค้า (นับจากวันที่จัดส่ง)
 • ระยะเวลาการส่งมอบที่คาดไว้: ระยะเวลาเฉลี่ยที่การจัดส่งควรถึงตามวันที่คาดว่าจะส่งมอบ (สำหรับการจัดส่งที่เสร็จสมบูรณ์)
 • ตามจริงเทียบกับที่คาดหวัง (จำนวนวัน): จำนวนวันโดยเฉลี่ยระหว่างวันที่คาดว่าจะส่งมอบและวันที่ส่งมอบจริง (สำหรับการจัดส่งที่เสร็จสมบูรณ์)

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

 • ID การจัดส่ง (สตริง): ตัวระบุการจัดส่งที่ไม่ซ้ำกัน
 • ผู้ให้บริการ (สตริง): บริษัทที่ขนส่งสินค้า
 • โหมดการขนส่งหลัก (สตริง): วิธีการขนส่งสินค้าจากผู้ส่งไปยังผู้รับ
 • วันที่จัดส่ง (วันที่): วันที่จัดส่ง (ค่า null หากยังไม่ได้จัดส่ง)
 • วันที่คาดว่าจะส่งมอบ (วันที่): วันที่คาดว่าจะมีการส่งมอบ
 • **วันที่ส่งมอบจริง ** (วันที่): วันที่จริงเมื่อส่งมอบสำเร็จ (ค่า null หากยังไม่ได้ส่งมอบ)
 • ผู้จัดส่ง (สตริง): องค์กรที่ตอบสนองคำขอสำหรับสินค้า
 • ประเทศของผู้จัดส่ง (สตริง): ประเทศของบริษัทจัดส่ง
 • เมืองของผู้จัดส่ง (สตริง): เมืองของบริษัทจัดส่ง
 • ละติจูดของผู้จัดส่ง (สตริง): ละติจูดของบริษัทจัดส่ง
 • ลองจิจูดของผู้จัดส่ง (สตริง): ลองจิจูดของบริษัทจัดส่ง
 • ผู้รับ (สตริง): ลูกค้าที่ได้รับสินค้าที่กำลังจัดส่ง
 • ประเทศของผู้รับ (สตริง): ประเทศของบริษัทที่เป็นผู้รับ
 • เมืองของผู้รับ (สตริง): เมืองของบริษัทที่เป็นผู้รับ
 • ละติจูดของผู้รับ (ตัวเลข): ละติจูดของบริษัทที่เป็นผู้รับ
 • ลองจิจูดของผู้รับ (ตัวเลข): ลองจิจูดของบริษัทที่เป็นผู้รับ

ฟีเจอร์

รองรับการแมปข้อมูล

แหล่งข้อมูล