Supply Intelligence | Tableau Exchange

Supply Intelligence

โดย Tableau

คำอธิบาย

Supply Intelligence เป็นแอปพลิเคชันการวิเคราะห์แบบ Plug & Play ที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของคุณ (วิดีโอการสาธิต)

ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานของคุณจะได้รับการประเมินจาก 2 แง่มุม ได้แก่

 • แง่มุมยอดขาย: เราได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนสินค้าอย่างไร
 • แง่มุมความยืดหยุ่น
  • ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานของคุณจะได้รับการวิเคราะห์ตาม 5 เสาหลัก ได้แก่
   • ความน่าเชื่อถือด้านอุปสงค์และอุปทาน - เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร
   • ผลกระทบจากเงินเฟ้อ - เราได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้ออย่างไร
   • ความน่าเชื่อถือด้านลอจิสติกส์ - เราสามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตรงเวลา / ครบถ้วนหรือไม่
   • ความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพเชื่อถือ - มีการส่งคืนสินค้าเป็นจำนวนมากเนื่องจากสินค้ามีตำหนิหรือไม่
   • ความพร้อมของสินค้าคงคลัง - เรามีสต็อกเพียงพอต่อความต้องการที่จะเกิดขึ้นหรือไม่
  • มีการประเมินในลักษณะเดียวกันนี้กับกระบวนการจัดซื้อและความสามารถของซัพพลายเออร์ของคุณในการให้บริการในระดับที่คุณคาดหวัง
  • Supply Intelligence จะรวมเสาหลักเชิงกลยุทธ์เหล่านั้นไว้ในคะแนนความยืดหยุ่น (ความยืดหยุ่นตั้งแต่สูงมากถึงต่ำมาก)
   • คะแนนความยืดหยุ่นสำหรับสินค้าแต่ละรายการที่คุณขาย
   • คะแนนความยืดหยุ่นสำหรับแต่ละวัสดุ/อุปกรณ์ที่คุณซื้อ
   • คะแนนความยืดหยุ่นสำหรับซัพพลายเออร์แต่ละราย

แดชบอร์ดแบบด่วนนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณประหยัดค่างานได้ถึงหนึ่งปี แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ยังช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ทางธุรกิจในทันที ดังนี้

 • วัดผลกระทบของเหตุการณ์วิกฤต: เงินเฟ้อ การขาดแคลน สินค้าหมดสต็อก
 • คาดการณ์การหยุดชะงักและกำหนดลำดับความสำคัญ
 • ปรับปรุงกลยุทธ์การจัดหา: ขจัดการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเพียงเดียว
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง: กระบวนการเติมสินค้า สต็อกสำรอง การควบคุมสินค้าคงคลัง
 • ระบุปัญหาคอขวดและระบุแผนการจัดหาทางเลือกอื่น

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

 • สินค้า / วัสดุ / ซัพพลายเออร์ของฉันมีความยืดหยุ่นเพียงใด
 • เราเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุอย่างไร
 • เราจัดส่งตรงเวลาหรือไม่
 • เราได้รับวัสดุที่มีตำหนิเป็นจำนวนมากหรือไม่
 • มีการเติมวัสดุตามที่เราต้องการหรือไม่
 • เรามีสต็อกเพียงพอต่อความต้องการที่จะเกิดขึ้นหรือไม่
 • เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่
 • เราสามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตรงเวลา / ครบถ้วนหรือไม่
 • มีการส่งคืนสินค้าเป็นจำนวนมากเนื่องจากสินค้ามีตำหนิหรือไม่

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

 • อุปทานกับอุปสงค์: อุปทาน อุปสงค์ การขาดแคลน
 • ราคา: ดัชนีราคา ราคาซื้อ/ขายโดยเฉลี่ย
 • โลจิสติกส์: เวลาจัดส่ง, เวลาเติมสินค้า, OTIF %
 • คุณภาพ: ข้อบกพร่อง (จำนวน, $, %)
 • สินค้าคงคลัง: ปริมาณที่มีอยู่, สินค้าหมดสต็อก, ต่ำกว่าระดับสต็อกที่ปลอดภัย, เกินสต็อก, สต็อกสูญหาย...
 • ความยืดหยุ่น: สำหรับสินค้า วัสดุแต่ละรายการ และซัพพลายเออร์แต่ละราย
 • ... KPI รวมทั้งหมดกว่า 80 รายการ

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

ต้องมี 10 ตาราง ซึ่งเชื่อมโยงโดยตาราง Pivot:

 • วัสดุ [4 แอตทริบิวต์]
 • การซื้อวัสดุ [21 แอตทริบิวต์]
 • ซัพพลายเออร์ [5 แอตทริบิวต์]
 • วัสดุคงคลัง [10 แอตทริบิวต์]
 • รายการวัสดุ [2 แอตทริบิวต์]
 • สินค้า [4 แอตทริบิวต์]
 • สินค้าคงคลัง [10 แอตทริบิวต์]
 • ยอดขายสินค้า [19 แอตทริบิวต์]
 • คลังสินค้า [4 แอตทริบิวต์]
 • ลูกค้า [4 แอตทริบิวต์]

ฟีเจอร์

รองรับการแมปข้อมูล

แหล่งข้อมูล