Supply Chain | Tableau Exchange

Supply Chain

โดย Keyrus

คำอธิบาย

การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จของธุรกิจการผลิตหรือการค้าปลีก และข้อมูลที่คุณใช้จัดการซัพพลายเชนอาจเป็นเรื่องยุ่งยากในการวิเคราะห์ และมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษา Tableau ช่วยให้คุณเห็นและเข้าใจข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าคุณจะเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันในหลายสายธุรกิจ และแดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับ Supply Chain จาก Keyrus จะแสดงให้ผู้บริหารเห็นว่าการดำเนินงานของซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่ามีการสั่งซื้อสินค้าที่จุดใดและการจัดส่งสินค้าเป็นอย่างไร หรือการหยุดชะงักส่งผลต่อความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างไร

วิดีโอสั้นๆ ของ Keyrus แสดงวิธีใช้แดชบอร์ดแบบด่วนนี้ และคุณสามารถติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญได้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

 • เมื่อนานวันไป ทีมซัพพลายเชนของฉันมีประสิทธิภาพเพียงใด
 • มีนักวางแผนซัพพลายเชนกี่คนที่ทำงานในธุรกิจของฉัน
 • ปริมาณสินค้าที่เราสั่งซื้อเป็นจำนวนเท่าใด และปริมาณสินค้าที่จัดส่งแล้วเป็นจำนวนเท่าใด
 • ปริมาณสินค้าที่ออกใบแจ้งหนี้ให้เราแล้วเป็นจำนวนเท่าใด
 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งซื้อที่ไม่สำเร็จอยู่ที่ใด
 • สินค้าที่ตัดออกจากการสั่งซื้อมีกี่รายการ และลูกค้ารายใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ
 • อัตราการเติมสินค้าสำหรับลูกค้าเป็นเท่าใด และเรามีความเสี่ยงในจุดใดในคลังสินค้าของเรา
 • เราสนับสนุนลูกค้ารายใดบ้างภายใน SLA ของเรา และเรามีความเสี่ยงในจุดใดบ้าง
 • ซัพพลายเออร์รายใดของเราไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

 • จำนวนนักวางแผนทั้งหมด
 • ปริมาณคำสั่งซื้อ
 • ปริมาณคำสั่งซื้อที่ตัดออก
 • ปริมาณคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว
 • ปริมาณคำสั่งซื้อที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
 • อัตราการเติมคำสั่งซื้อของลูกค้า
 • อัตราการเติมสินค้าในคลังสินค้า
 • อัตราการจัดส่งให้ลูกค้าตรงเวลา
 • อัตราการจัดส่งคำสั่งซื้อตรงเวลาจากซัพพลายเออร์

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

 • สินค้า (สตริง)
 • วันที่บันทึก (วันที่และเวลา)
 • คำสั่งซื้อ (สตริง)
 • ชื่อนักวางแผน (สตริง)
 • ประเภทการจัดส่ง (สตริง)
 • ต้นทาง (สตริง)
 • ซัพพลายเออร์ (สตริง)
 • ปลายทาง (สตริง)
 • ปริมาณที่ตัดออก (จำนวนเต็ม)
 • ปริมาณที่สั่งซื้อ (จำนวนเต็ม)
 • ปริมาณที่จัดส่งแล้ว (จำนวนเต็ม)
 • ยอดรวมจำนวนเงินที่ตัดออก (จำนวนเต็ม)
 • ยอดรวมจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว (จำนวนเต็ม)
 • ละติจูดของปลายทาง (ภูมิศาสตร์)
 • ลองจิจูดของปลายทาง (ภูมิศาสตร์)
 • ละติจูดของต้นทาง (ภูมิศาสตร์)
 • ลองจิจูดของต้นทาง (ภูมิศาสตร์)

ฟีเจอร์

รองรับการแมปข้อมูล

แหล่งข้อมูล