Acceleratorer | Tableau Exchange

Acceleratorer

Skapa med enkelhet robusta instrumentpaneler som är skräddarsydda efter specifika bransch- eller företagstillämpningar, allt med hjälp av dina data. Läs mer

Funktioner

Kategorier

ITSM

Databricks Compute Cost Overview

av Tableau

Understand and control your Databricks account spend.

Data Source Manager for Tableau Cloud

av Tableau

Better explore, understand, and improve your data source management in Tableau Cloud

GridPulse – am Puls des Energieverbrauchs

av Slalom

Überwache Verbrauch, Kosten, Einsparungen & Umweltauswirkungen

GridPulse - Optimize the Heartbeat of Energy Consumption

av Slalom

Track energy consumption, costs, savings, & environmental impact for transparency

Project Portfolio

av Tableau

Utvärdera projektportföljen: budgetförbrukning, risknivå, förlopp

Tableau Cloud移行技術準備アセスメント

av Tableau

日本語版のワークブック。数回クリックするだけで、お使いの Tableau Server が Tableau Cloud への移行の準備ができているかどうかを確認できます。

Aceleración de Ventas

av Ennube

Analiza cuántas actividades se necesitan para cerrar una venta

Tableau Cloud Migration Planner

av Zuar

Identifiera innehållet som behöver/inte behöver migreras till Tableau Cloud.

Utvärdering av teknisk beredskap inför en migrering till Tableau Cloud

av Tableau

Med bara några få klick kan du se om er Tableau Server-driftsättning är redo att migreras till Tableau Cloud.

Sales Acceleration

av Ennube

Analysera hur många aktiviteter det krävs för att slutföra en försäljning

Product Gaps & Risk Analysis

av Vivun

Använd acceleratorn Product Gaps & Risk Analysis för att få en bild av vilka affärer som kan ligga i riskzonen

Team Member Activities

av Vivun

Använd acceleratorn Team Member Activities för att få en bild av vad teamet lägger sin tid på.

Funnel & Risk Analysis

av Vivun

Utvärdera nyckelmätvärden om hur affärer går och få ett historiskt perspektiv på deras livscykler

Team Member Performance

av Vivun

Använd acceleratorn Team Member Performance för att få en bild av hur det går för teamet

Tableau Cloud Migration Scope Evaluator

av USEReady

Förenkla migreringen från en lokal Tableau-driftsättning till Tableau Cloud och automatisera stegen i ramverket

Plan Cloud Migrations with TabMove

av Biztory

Självbetjäningsverktyg för att uppskatta arbetsbördan för migrering till Tableau Cloud

Tableau Server-användning

av The Information Lab

Vem använder Tableau Server och vilket är det populäraste innehållet?

Snowflake Platform Monitoring

av Actinvision

Consumption and usage patterns for your Snowflake deployment

Snowflake Account Usage

av Tableau

Spåra användning, kostnader och resultat för ditt Snowflake-konto

Dashboard Load Times - Tableau Cloud

av Tableau

Övervaka och skapa förbättringar i laddningstiderna för Tableaus instrumentpanel

Project Management Overview

av Merkle

Insikter i projektbudget, resultat och tidslinjer.

Runaway Queries on Snowflake

av CoEnterprise

Snabba insikter i Runaway-frågor i Snowflake med tillgänglig Slack-integration

Design Auditor

av Tableau

Ger Tableau-instrumentpaneler betyg per bästa praxis för prestanda vilket leder till förbättrade laddningstider.

Instrumentpanelens laddningstider

av Tableau

Övervaka och skapa förbättringar i laddningstiderna för Tableaus instrumentpanel