Animator for Tableau | Tableau Exchange

Animator for Tableau

โดย Inovista

ฟรี

คำอธิบาย

Inovista Animator เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้นำเข้าภาพ SVG และสร้างแอนิเมชั่นอัจฉริยะที่เปลี่ยนพฤติกรรมโดยอิงตามข้อมูลภายนอก ส่วนขยายของ Tableau นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้แอนิเมชั่นที่อิงตามข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Inovista Animator และโหลดลงใน Tableau ตัวแปรในแอนิเมชั่นสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับค่าข้อมูล Tableau หรือกำหนดเป็นพร็อพเพอร์ตี้ที่แก้ไขได้ของผู้ใช้โดยตรง

ใน Animator มีแอนิเมชั่นที่หลากหลายให้ใช้งาน รวมถึงการเคลื่อนไหว การหมุน การปรับขนาด แอนิเมชั่นของเส้นทาง ข้อความที่เคลื่อนไหว การตัดคลิป การใส่หน้ากาก ออฟเซ็ตของข้อความ มอร์ฟฟิง และการเคลื่อนไหวของคลื่น แอนิเมชันยังสามารถขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การคลิกเมาส์

ไฮไลต์:

ส่วนขยายนี้จะใช้แอนิเมชั่นใดๆ ที่สร้างขึ้นใน Inovista Animator และแปลงเป็นคอมโพเนนต์ของ Tableau แอนิเมชั่นอาจเป็นแผนภูมิหรืออินโฟกราฟิกที่อิงตามข้อมูล Tableau หรืออาจเป็นเพียงแค่ของตกแต่ง เช่น โลโก้ที่เคลื่อนไหว

คุณสามารถส่งออกแอนิเมชั่นจาก Animator เป็นไฟล์ JSON หรือสามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ ใน Tableau ไฟล์ JSON สามารถโหลดได้หรือสามารถวางจากคลิปบอร์ดได้โดยตรง

ใน Animator สามารถปรับเปลี่ยนแอนิเมชั่นทุกประเภทได้โดยการสร้างตัวแปรตัวอย่าง เช่น จำนวนรูปภาพที่จะแสดงเพื่อจำลองแผนภูมิแท่ง ตัวแปรแต่ละตัวสามารถกำหนดเป็นรายการข้อมูลหรือพร็อพเพอร์ตี้ได้ ใน Tableau รายการข้อมูลจะเชื่อมโยงกับข้อมูล Tableau และผู้ใช้สามารถตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ได้

ตัวอย่างพร็อพเพอร์ตี้อาจเป็นแบบอักษรหรือสี เมื่อกำหนดแล้ว จะสามารถอัปเดตค่าข้อมูลได้โดยการเปลี่ยนแปลงตัวกรองและ/หรือพารามิเตอร์ โปรดรับชมวิดีโอ YouTube สั้นๆ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:

Inovista Animator สำหรับส่วนขยายของ Tableau: [https://youtu.be/OH9anhm7FZQ]

รับชมการแนะนำสั้นๆ เกี่ยวกับ Animator: [https://youtu.be/nCvLoHKSIxo]

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

โฮสต์ที่
https://extensions.tableauusercontent.com/sandbox/animator/animatorTableau.html
ทำงานร่วมกับ
Tableau เวอร์ชัน 2019.4 และใหม่กว่า

แหล่งข้อมูล