Ocient JDBC | Tableau Exchange

Ocient JDBC

โดย Ocient

คำอธิบาย

คลังข้อมูล Ocient Hyperscale จะแปลงและโหลดข้อมูลในไม่กี่วินาที ช่วยให้องค์กรจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้น และดำเนินการค้นหาบนชุดข้อมูลไฮเปอร์สเกลเร็วขึ้นสูงสุด 100 เท่า ด้วยการขจัดอุปสรรคด้านต้นทุนในวงกว้าง จึงสามารถปรับใช้ Ocient เป็นบริการ ในระบบคลาวด์ หรือในศูนย์ข้อมูลของคุณได้ ด้วยความสามารถในการรองรับการโหลด ELT หรือ ETLT, การนำเข้าสตรีมมิง และโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงแบบส่วนเสริมในฐานข้อมูล Ocient กำลังขยายขอบเขตขนาดในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลให้ใหญ่กว่าระดับเพตะไบต์

การติดตั้ง

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ตัวเชื่อมต่อ (.taco)
 2. ย้ายไฟล์ .taco มาที่นี่:
 • Windows: C:\ผู้ใช้[ผู้ใช้ Windows]\เอกสาร\ที่เก็บใน Tableau ของฉัน\ตัวเชื่อมต่อ
 • macOS: /ผู้ใช้/[ผู้ใช้]/เอกสาร/ที่เก็บใน Tableau ของฉัน/ตัวเชื่อมต่อ
 1. เริ่มต้นใช้งาน Tableau และเลือกตัวเชื่อมต่อ Ocient JDBC ในส่วนเชื่อมต่อ (หมายเหตุ: ระบบจะแจ้งให้คุณทราบหากยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์)
 2. การติดตั้งไดรเวอร์ Ocient JDBC:
 • A. ไปที่การดาวน์โหลดไดรเวอร์
 • B. ดาวน์โหลดไฟล์ .jar ของไดรเวอร์ Ocient JDBC และย้ายไปที่ไดเรกทอรีต่อไปนี้:
  • Windows - C:\Program Files\Tableau\Drivers
  • macOS - /ผู้ใช้/[ผู้ใช้]/คลัง/Tableau/ไดรเวอร์
 1. เปิดใช้ Tableau ใหม่ และเชื่อมต่อโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ Ocient JDBC

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

เวอร์ชัน
1.1.0
ทำงานร่วมกับ
Tableau เวอร์ชัน 2019.4 และใหม่กว่า

แหล่งข้อมูล